Stap acht – De hoofdprocedures

Aannemende dat de procedures niet worden gevoerd in absentia en de verdachte aanwezig is, zullen de hoofdprocedures van het proces beginnen met de presentatie van door eiser van de details van zijn bewijs en argumentatie tegen de gedaagde, die hierop kan antwoorden. De eiser kan worden bijgestaan door de openbaar aanklager.

Na zijn presentatie wordt de eiser bevraagd door de gedaagde of zijn adviseurs.

Daarna presenteert de gedaagde zijn zaak, met of zonder zijn raadgever en wordt op zijn beurt bevraagd door de eiser of de openbaar aanklager.

Stap negen – Afsluitende samenvatting en argumenten aan de jury en slotadvies door de voorzitter

Na de hoofdprocedures heeft de voorzitter de gelegenheid om beide partijen nader te bevragen om te komen tot een slotadvies aan de jury. De eiser en vervolgens de gedaagde hebben dan het recht om hun afsluitende samenvatting en argumentatie naar voren te brengen. De voorzitter besluit met enkele slotopmerkingen aan de jury.

Stap tien – De jury gaat in beraad

Het forum pauzeert terwijl de twaalf juryleden zich terug trekken om tot een vonnis te komen, gebaseerd op hun beoordeling van alle bewijsvoering. Er is geen tijdslimiet voor hun beraad en gedurende die tijd mogen zij geen contact hebben met anderen buiten de griffier die hun beschermer en begeleider is. Het vonnis moet unaniem en niet afgedwongen zijn.

Stap elf – De jury deelt haar unanieme vonnis mede

Het forum komt weer bijeen nadat de jury tot een uitspraak is gekomen. De woordvoerder van de jury maakt het vonnis bekend aan het forum.

Stap twaalf – Het forum wordt verdaagd en het vonnis wordt uitgevoerd

Na de bekendmaking van het vonnis zal de voorzitter het hoofd van politie de opdracht geven om het vonnis uit te voeren.

De voorzitter zal dan de jury formeel ontbinden en de rechtszaak wordt beëindigd. Het complete verslag van de gerechtsprocedure is een openbaar document dat door iedereen in te zien is.

N.B.: uitvoering van het vonnis: Ieder lid van de gemeenschap is op eigen wijze medeverantwoordelijk voor het verloop nadien. Dit is nodig in het belang van de gemeenschap, zeker als de veroordeelde partij een heel instituut is of de hoofduitvoerders van zo'n instituut.

N.B.: het beroepbinnenGewoonterecht: Het in beroep gaan zoals we dat nu kennen, vervalt onder Gewoonterechtspraak. Alleen als men meent dat er nieuwe bewijzen zijn, kan een nieuwe rechtszitting bijeen geroepen worden.

Een belangrijk begrip in het Gewoonterecht is namelijk “het besluit staat vast”, ook wel Stare Decisis genoemd. Het vonnis is echter niet bindend voor volgende rechtspraken.

Dit is in feite een fundament onder het Gewoonterecht. Dit is een van de principiële verschillen tussen Gewoonterecht en burgerrecht.