Onze Koning laat zijn naam, willens en wetens, (mis/ge) bruiken door corrupte rechters.

Geachte Lezer,

Dat Nederland een rechtstaat zou zijn is een  illusie. De kwestie Baybasin, Joris Demmink, het z.g. pikmeerarrest  enz, enz, teveel om op te noemen, maken duidelijk wat ik beweer. Ook ikzelf maakte zoiets mee. Rechters, officieren van justitie en hoge ambtenaren plegen openlijk misdrijven in mijn zaak. Willens en wetens deden ze dat. Ik noem ze met naam op mijn website.
Mijn advocaat drong aan op een eerlijke rechtsgang. De rechters werden boos om die vraag. Zij maakten de dienst uit werd ons te kennen gegeven. Deze personen, gaan bij wijze van spreken, over lijken. Op mijn zoektocht naar gerechtigheid kwam ik veel dezelfde slachtoffers tegen.

De media maakt er desgevraagd bij herhaling geen melding van. Een voorbeeld van censuur.  Van alles wat ik hier aan U meedeel weet ook de politiek maar doet niets. Men zegt: Wie niets doet stemt in. Voorts blijft men de burger een illusie voorhouden met mooie praatjes. Mijn advocaat heeft twee schriftelijke verklaringen afgegeven dat er geen recht is gesproken. Het E H R M  in Straatsburg weigert de zaak te behandelen.

Een procedure om het OM en of rechters strafrechtelijk te vervolgen is helaas niet mogelijk. (daar heeft de politiek voor gezorgd) Rechters en officieren van justitie kunnen ongestraft misdaden plegen en dat doen ze dan ook volop. Dit alles onder leiding van Minister van Justitie en Veiligheid . Hij praat mooi maar wat hij toelaat deugt niet. De wetgever weigert daar geen maatregel tegen in te voeren. Hooggeplaatste deskundigen, die het goed voor hebben, willen daar verandering in brengen maar ondervinden veel tegenwerking. Maak kennis met hun website: www.expertgroepklokkenluiders.nl

Als de burgers, gemiddeld naar het aantal personen, evenveel misdrijven zouden plegen als de overheid, dan was de maatschappij nóg minder leefbaar. Veel mensen plegen zelfdoding, door overheidsterreur, maar dat haalt het nieuws niet, dat wil men niet.(+ 500 per jaar)

Ik word klaar gestoomd om Tristan van der Vlis op te volgen, dat doet de overheid door mij geestelijk zo te martelen via corrupte rechters en  officieren van justitie. Verder stelen en vernietigen ze mijn  kostbare eigendommen. De overheid is moedwillig schuldig aan dit drama  en maakt de mensen die eerlijke rechtspraak willen ziek, met alle gevolgen van dien. De een pleegt zelfmoord de ander pleegt wanhopig een zwaar misdrijf, weer een ander komt in een psychiatrische inrichting terecht, of krijgt T.B.S. Men zaait ellende en verdriet maar gaat zonder straf vrijuit. Onze Koning weet van deze geestelijke foltering maar tikt leiders van andere landen op de vingers over mensenrechten. Hij durft !!!!!! Vervolgens staat hij bij diverse gelegenheden te zwaaien en vriendelijk te lachen naar de bevolking. Wat moet men daar van denken?

Omdat ik de waarheid spreek durven ze mij niet in een eerlijk rechtsproces te betrekken over mijn uitspraken. Wat ik het meest treurig vind is dat dit alles onder het oog van onze Koning afspeelt en voorheen de Koningin. Willem en Beatrix weten van deze misdadigheid maar vinden het wel oké. Met de Koning heb ik hierover een correspondentie gehad, al mijn brieven heb ik aangetekend verzonden. In een brief vroeg ik de Koning hoe hij kan instemmen met deze gerechtelijke misdadigheid. Men spreekt recht “In Naam Des Konings” En warempel  ik kreeg een brief terug waarin stond dat hij die brief niet had ontvangen (een leugen) en de briefwisseling was hiermee geëindigd zo deelde men mij mede. Men begreep wel dat hij /ze niet verder kon met liegen. Onze Koning sympathiseert met het werk van die misdadige rechters.

Zie mijn website: www.rechtmachtmisbruik.com