De Staat

Informatie over de vermeende Nederlandse Staat en haar bestaansgronden

Deel 2: bermgesprekken

Aan:
Frans Bouwmans
Diender bij de Politie Heuvelland Zuid-Limburg
Adres onbekend

Beste Frans,

alweer het tweede deel van ons avontuur.

Eenmaal in de berm beland, bleef er niets anders over dan de tijd te verdrijven, in afwachting van de “hulpdiensten”.

Mijn medepassagiere kreeg nog een bekeuring, omdat ze haar gordel niet had gedragen. De agent die haar gegevens opnam, vroeg haar of ze het er mee eens was wat haar stiefvader deed. Hierop ging ze verder niet in. Hij vroeg haar ook of ik dit uit een geloofsovertuiging deed. Verder vertelde hij haar, dat ze al langere tijd achter ons hadden reden, al vanaf Reimerstok. Bovendien stopte direct achter ons een tweede burgervoertuig met 2 agenten.

Toch vreemd, dat ik op de eerste dag dat ik met mijn rijtuig met rood kenteken de weg op ga (nadat het rijtuig met geel kenteken de dag ervoor door een politieactie in opdracht van de belastingdienst in beslag is genomen), in “the middle of nowhere” blijkbaar wordt opgewacht. En als ik dan uit de auto wordt getrokken, is het eerste wat u zegt: ”Je hebt van gisteren blijkbaar niet veel geleerd! Ik weet wie je bent en waar je woont.”

Aan:
Frans Bouwmans
Diender bij de Politie Heuvelland Zuid-Limburg
Adres onbekend


Beste Frans,

we hebben elkaar ontmoet op woensdag, 12 maart 2014 op de rijksweg van Margraten naar Gulpen. Omdat het contact momenteel een beetje verbroken is tussen ons en de conversatie op deze dag niet altijd optimaal verliep, wil ik u op deze wijze (in een open brief) nog even wat vertellen.

U vond het die dag noodzakelijk om uit hoofde van uw functie mij en mijn medepassagiere aan te houden. Het probleem dat daarbij optrad, vloeide voort uit het feit dat ik de autoriteit van de politie als onderdeel van de vermeende Staat der Nederlanden niet erken. De laatste tijd heb ik verschillende afdelingen van het Bedrijf der Nederlanden verzocht om juridisch aan te tonen dat zij autoriteit over een vrije mens hebben. Tot op heden ontbreekt elke inhoudelijke reactie van haar zijde.

Bron: het-haags-complot
 

1.  1930 – 1950 de Tweede Wereldoorlog

  • 1935 De Amsterdamse politiecommissaris K. H. Broekhoff deelde namens de Nederlandse minister van justitie mede dat er geen bezwaar was tegen een gezamenlijke bestrijding van ‘kommunistischer und marxistischer Umtriebe‘. De Amsterdamse procureur-generaal mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten schrijft aan minister van justitie mr. J. R. H. van Schaik: “Naar mijn oordeel zal aan het oprichten van concentratiekampen … niet meer zijn te ontkomen.“(noot auteur: tegenwoordig noemen we dat AZC, AsielZoekers Centra.) De Nederlandse regering wil ‘mit Deutschland konform zu gehen’. Mr. Boer (juridisch adviseur van het Nederlandse ministerie buitenlandse zaken) is in Berlijn voor overleg met het ministerie van werkgelegenheid inzake naar Nederland gevluchte ‘marxistische en Joodse elementen‘. Minister van justitie schijft met de commandant van Fort Honswijk waaruit blijkt dat de geïnterneerden omstreeks 12 april vrijwillig – één voor één – over de grens werden gezet. Onder de grootste geheimhouding, ‘zonder dat bericht aan eenige instantie van de aangrenzende landen plaatsvindt‘.[TROUW]

Wie of wat is de Nederlandse Staat?

Wat leren we daarover op school?

De Nederlandse Staat is een democratische monarchie. Meerderjarige burgers hebben stemrecht en kunnen de volksvertegenwoordiging kiezen. Dat klinkt toch mooi, niet waar?

Maar wat zijn de feiten:


De Nederlandse Staat staat al sinds 1848 ingeschreven als bedrijf in het handelsregister van de USA.

DB Nederlandse Staat

Inschrijving van de Nederlandse Staat in het register van Dun & Bradstreet in de USA. Als dochterfirma's staan alle "publieke" diensten, zoals ministeries, politie, belastingdienst, CJIB etc ingeschreven.

De volksvertegenwoordiging (eerste en tweede kamer) wordt niet democratisch gekozen, maar door partijen bepaald.

Diegene die de wetten maken, zijn niet degene die door het volk worden gekozen. Zij worden door het staatshoofd aangesteld. De volksvertegenwoordiging mag alleen instemmen.

Het staatshoofd heeft volgens de wet geen machtsinvloed, maar stelt wel officieel de ministers aan en ondertekent de nieuwe wetten.

Ons wordt voorgehouden, dat het staatshoofd alleen een formele functie heeft, als vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. Hij of zij laat zich echter wel inwijden/kronen door de paus (de hoogste authoriteit op aarde), hoewel ze officieel neit katholiek zijn en runnen een miljardenbedrijf op kosten van de bevolking (50% eigenaar van Shell en vele andere firma's)

Het koningshuis heeft geen rechtmatig recht op de troon.

De koning is geen nazaat van Willem van Oranje
Welke bloedlijn zou dan gevolgd moeten worden: ons is verteld dat het de mannelijke kant is, maar voor de Joden geldt de vrouwelijke bloedlijn. Bij de vermeende Oranjes is er eerder sprake van een Joodse bloedlijn.

Willem III heeft de nationale Bank aan de Joden verkocht
en heeft daarmee 'zijn Volk' in de uitverkoop gedaan.
Een ieder die zoiets doet heeft geen enkel recht om aanspraak op een 'troon' te maken.

De 'Koninklijke' familie heeft tijdens de tweede wereldoorlog tegen de grondwet in de Troon buiten het koninkrijk geplaatst
door zogenaamd naar Engeland en Canada te 'vluchten'. Deze vlucht was volgens officiële documentatie al een half jaar van te voren gepland.

Beatrix is niet het oudste kind van Juliana
die volgens de Nederlandse Wet de troon zou opvolgen.
Haar moeder had nog een kind dat door haar opa was verwekt en zelf was ze één van een tweeling, waarbij zij als tweede geboren is.

Hierop zijn nog enkele aanvullingen te doen.

Het staatshoofd beweert te regeren bij de gratie Gods, maar kan dit niet aantonen.

Dit is met een verzoek op de Wet Openbaar Bestuur nagevraagd en officieel bevestigd dat er geen aantoonbare bewijzen voor deze bewering zijn.