Bron: het-haags-complot
 

1.  1930 – 1950 de Tweede Wereldoorlog

  • 1935 De Amsterdamse politiecommissaris K. H. Broekhoff deelde namens de Nederlandse minister van justitie mede dat er geen bezwaar was tegen een gezamenlijke bestrijding van ‘kommunistischer und marxistischer Umtriebe‘. De Amsterdamse procureur-generaal mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten schrijft aan minister van justitie mr. J. R. H. van Schaik: “Naar mijn oordeel zal aan het oprichten van concentratiekampen … niet meer zijn te ontkomen.“(noot auteur: tegenwoordig noemen we dat AZC, AsielZoekers Centra.) De Nederlandse regering wil ‘mit Deutschland konform zu gehen’. Mr. Boer (juridisch adviseur van het Nederlandse ministerie buitenlandse zaken) is in Berlijn voor overleg met het ministerie van werkgelegenheid inzake naar Nederland gevluchte ‘marxistische en Joodse elementen‘. Minister van justitie schijft met de commandant van Fort Honswijk waaruit blijkt dat de geïnterneerden omstreeks 12 april vrijwillig – één voor één – over de grens werden gezet. Onder de grootste geheimhouding, ‘zonder dat bericht aan eenige instantie van de aangrenzende landen plaatsvindt‘.[TROUW]
  • 07.01.1937 Prins Bernhard (geboren: Pantchoulidzew)[EdRZ] die twee maanden eerder op 04.11.1936 het Nederlands staatsburgerschap kreeg trouwde met prinses (later Koningin) Juliana. Hij had innige banden met de familie Fentener van Vlissingen, eigenaar van SHV-Holding (Steenkolen-HanderlsVereniging) die weer 60% eigenaar is van het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau) en daarmee de media in binnen- en buitenland controleert.[EdRZ] Datzelfde jaar stuurde hij nog een brief aan Adolf Hitler: “Met uitdrukking van mijn oprechte verering en de hartelijkste en beste wensen voor de rijkskanselier.” Was getekend: “Ihr sehr ergebener Bernhard Prinz Zur LippeBiesterfeld“[TROUW]
  • 17.08.1938 Prinses Juliana bezoekt Oostenrijk en overleeft een auto ongeluk wat veel leek op een aanslag.[KvD] [TB]
  • 09.03.1939 Commissaris Tj.van der Wal (rijkspolitie Enschede) verschaft gegevens over Joodse vluchtelingen in Nederland en België aan de Gestapo. Lijst uit 1939 van de Gestapo: namen van Nederlandse politieofficieren op wie de Duitse bezettingstroepen een beroep konden doen, waaronder: L.Enthoven (hoofdcommisaris van politie te Rotterdam, later directeur BNV, voorloper van de BVD/AIVD), K.H. Broekhof (politiecommissaris te Amsterdam).[TROUW]
  • 24.04.1942 Prins Bernhard zou de “Stadhoudersbrief”[wk] aan Adolf Hitler hebben geschreven. Telegraafhoofdredacteur Johan Olde Kalter (en vriend van Bernhard) zou later omstreeks 2003 zijn redacteur Jan Heitink (die op de loonlijst van de Franse geheime dienst stond) onder druk gezet hebben hierover niets te publiceren.[KvD] [TB]
  • 10.04.1944 Prins Bernhard geeft opdracht om tweehonderd Nederlandse SS’ers zonder enige vorm van proces te laten doodschieten.[EV] [dagboek]Buitenlandse zaken heeft een bureau (ook anno 2012) dat dit soort zaken wegpoetst en in de doofpot moet stoppen.[AO]
  • ??.??.1945 Na de oorlog kon Prins Bernhard met behulp van zijn vriend en mede-commisaris bij KLM Fentener tientallen nazi-oorlogsmisdadigers naar Argentinië (het land van prinses Máxima) wegsluizen.[EdRZ]
  • 06.06.1945 mr.dr.ir. Meinoud Marinus Rost van Tonningen (van 1937 tot 1945 lid van de Tweede Kamer) sterft in de Scheveningse gevangenis. Volgens zijn vrouw ”De Zwarte Weduwe” zou hij vermoord zijn omdat hij als president van De Nederlandsche Bank te veel wist over zwartgeldtransacties van prominente personen. Zijn broer was Grootmeester van Koningin Juliana. Zijn zoon Grimbert woonde in zijn jeugd bij Jan Fentener van Vlissingen, een achterneef van zijn moeder. Deze “kaltstellung” zou gedaan zijn om te voorkomen dat hij kennis over zijn vader, Prins Bernhard, Pieter Menten, en vele anderen uit de media te houden.[EdRZ] Ook woonde hij bij Jan van der Hoeven, secretaris van koningin Juliana.