Bron: het-haags-complot
 

1.  1930 – 1950 de Tweede Wereldoorlog

 • 1935 De Amsterdamse politiecommissaris K. H. Broekhoff deelde namens de Nederlandse minister van justitie mede dat er geen bezwaar was tegen een gezamenlijke bestrijding van ‘kommunistischer und marxistischer Umtriebe‘. De Amsterdamse procureur-generaal mr. A. baron van Harinxma thoe Slooten schrijft aan minister van justitie mr. J. R. H. van Schaik: “Naar mijn oordeel zal aan het oprichten van concentratiekampen … niet meer zijn te ontkomen.“(noot auteur: tegenwoordig noemen we dat AZC, AsielZoekers Centra.) De Nederlandse regering wil ‘mit Deutschland konform zu gehen’. Mr. Boer (juridisch adviseur van het Nederlandse ministerie buitenlandse zaken) is in Berlijn voor overleg met het ministerie van werkgelegenheid inzake naar Nederland gevluchte ‘marxistische en Joodse elementen‘. Minister van justitie schijft met de commandant van Fort Honswijk waaruit blijkt dat de geïnterneerden omstreeks 12 april vrijwillig – één voor één – over de grens werden gezet. Onder de grootste geheimhouding, ‘zonder dat bericht aan eenige instantie van de aangrenzende landen plaatsvindt‘.[TROUW]
 • 07.01.1937 Prins Bernhard (geboren: Pantchoulidzew)[EdRZ] die twee maanden eerder op 04.11.1936 het Nederlands staatsburgerschap kreeg trouwde met prinses (later Koningin) Juliana. Hij had innige banden met de familie Fentener van Vlissingen, eigenaar van SHV-Holding (Steenkolen-HanderlsVereniging) die weer 60% eigenaar is van het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau) en daarmee de media in binnen- en buitenland controleert.[EdRZ] Datzelfde jaar stuurde hij nog een brief aan Adolf Hitler: “Met uitdrukking van mijn oprechte verering en de hartelijkste en beste wensen voor de rijkskanselier.” Was getekend: “Ihr sehr ergebener Bernhard Prinz Zur LippeBiesterfeld“[TROUW]
 • 17.08.1938 Prinses Juliana bezoekt Oostenrijk en overleeft een auto ongeluk wat veel leek op een aanslag.[KvD] [TB]
 • 09.03.1939 Commissaris Tj.van der Wal (rijkspolitie Enschede) verschaft gegevens over Joodse vluchtelingen in Nederland en België aan de Gestapo. Lijst uit 1939 van de Gestapo: namen van Nederlandse politieofficieren op wie de Duitse bezettingstroepen een beroep konden doen, waaronder: L.Enthoven (hoofdcommisaris van politie te Rotterdam, later directeur BNV, voorloper van de BVD/AIVD), K.H. Broekhof (politiecommissaris te Amsterdam).[TROUW]
 • 24.04.1942 Prins Bernhard zou de “Stadhoudersbrief”[wk] aan Adolf Hitler hebben geschreven. Telegraafhoofdredacteur Johan Olde Kalter (en vriend van Bernhard) zou later omstreeks 2003 zijn redacteur Jan Heitink (die op de loonlijst van de Franse geheime dienst stond) onder druk gezet hebben hierover niets te publiceren.[KvD] [TB]
 • 10.04.1944 Prins Bernhard geeft opdracht om tweehonderd Nederlandse SS’ers zonder enige vorm van proces te laten doodschieten.[EV] [dagboek]Buitenlandse zaken heeft een bureau (ook anno 2012) dat dit soort zaken wegpoetst en in de doofpot moet stoppen.[AO]
 • ??.??.1945 Na de oorlog kon Prins Bernhard met behulp van zijn vriend en mede-commisaris bij KLM Fentener tientallen nazi-oorlogsmisdadigers naar Argentinië (het land van prinses Máxima) wegsluizen.[EdRZ]
 • 06.06.1945 mr.dr.ir. Meinoud Marinus Rost van Tonningen (van 1937 tot 1945 lid van de Tweede Kamer) sterft in de Scheveningse gevangenis. Volgens zijn vrouw ”De Zwarte Weduwe” zou hij vermoord zijn omdat hij als president van De Nederlandsche Bank te veel wist over zwartgeldtransacties van prominente personen. Zijn broer was Grootmeester van Koningin Juliana. Zijn zoon Grimbert woonde in zijn jeugd bij Jan Fentener van Vlissingen, een achterneef van zijn moeder. Deze “kaltstellung” zou gedaan zijn om te voorkomen dat hij kennis over zijn vader, Prins Bernhard, Pieter Menten, en vele anderen uit de media te houden.[EdRZ] Ook woonde hij bij Jan van der Hoeven, secretaris van koningin Juliana.

 

2.  1950 – 1980 de seksuele revolutie

 • 12.02.1946 wordt Mildred Zijlstra geboren te Den Haag. Zij is de eerste bekende (vermoedelijke) buitenechtelijke dochter van Prins Bernhard.[wk] en daarmee een halfzus van Koningin Beatrix.
 • ??.??.1950 Prins Bernhard is betrokken bij wapenhandel om de regering van Indonesië ten val te brengen, ondanks een verbod van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Maar hij handelde ook in wapens met het Midden-Oosten, Afghanistan (de beruchte Afghaanse handelaar Ali Shah is bij de prins op Soestdijk geweest) en met Argentie (het land waar de vader van prinses Máxima in de jaren 1976-1981 regering zat en in die periode 9.000 mensen waren “verdwenen”). Buitenlandse inlichtingendiensten waren op de hoogte van Bernards discutabele activiteiten. Dat bracht het gevaar met zich mee dat vreemde mogendheden Den Haag onder politieke druk konden zetten of zelfs manipuleren.[EV] Bernhard zou veel zwijgegeld betalen en veel gechanteerd worden en had daarom veel geld nodig.[GA]
 • 21.06.1952 wordt Alica Hala de Bielefeld geboren te San Francisco en kreeg destijds de achternaam Webber. Zij is de tweede buitenechtelijke dochter van Prins Bernhard.[wk]
 • 10.03.1966 Koningin Beatrix en prins Claus treden in het huwelijk.[wk]
 • 1966: De NVSH is op zijn hoogtepunt en breekt een lans voor pedofilie. Ed van Thijn is lid van de vereniging.[wk]
 • 10.07.1967 wordt Alexia Bénédicte Manuelle Olivia Grinda geboren te Boulogne-Billancourt. Zij is de derde buitenechtelijke dochter van Prins Bernhard en dus derde halfzus van Koningin Beatrix.[wk]
 • 1970: De NVSH geeft een boek uit: Variaties voor de homosexuele man en vrouw (Mogens Toft en John Fowlie)[wk]
 • † 1970 In een weeshuis op Jersey zou in de jaren zeventig en tachtig op grote schaal kindermisbruik hebben plaatsgevonden. De eerste vondsten werden al in 2003 gedaan, maar pas in 2008 kwam het in de openbaarheid.[Elsevier] [BM]Hoogwaardigheidsbekleders waren betrokken. Kinderen werden herhaaldelijk verkracht, geslagen, sadistisch gemarteld, als flipper-bal gebruikt, en tenminste 6 kinderen zijn gestorven.[UK-MAIL] Premier Tony Blair, met Margaret Hodge als Minister van Kinderen, trachtte onderzoek door de media tegen te houden.[UK-MAIL] De (onafhankelijke) Amerikaanse journalist Leah McGrath Goodman die dit wilde onderzoeken werd in 2011 verbannen uit Engeland.[wk] [Parliament] Inmiddels is komen vast te staan dat het niet alleen de lokale staf was die kinderen daar misbruikten, maar dat ook mensen van buitenaf daar naar toe kwamen, zoals BBC TV persoonlijkheid Jimmy Savile, door Scotland Yard genoemd als een “predatory sex offender”, met meer dan 300 slachtoffers.[wk]
 • 1971-1973 [JD @ MinDef] medewerker directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht[UL]

11.05.1973 – 19.12.1977 Kabinet: Den Uyl (PVDA, KVP, ARP, PPR, D66) mr. Dries van Agt

 • 1973-1977 [JD @ MinDef] plaatsvervangend hoofd afdeling Wetgeving en Publiekrecht, directie Juridische Zaken[UL]
 • mr. Laurens Jan Brinkhorst is in deze periode staatssecretaris van Buitenlandse zaken. Hij zou de “lover”, het liefje, van Koningin Beatrix zijn.[EcdRZ]Zijn dochter Petra zal later met Prins Constantijn trouwen.[wk]
 • Sinds 1970 was er geregeld een bijeenkomst bekend onder de naam noenmaalgezelschap. Zij zouden in 1974 een nieuwe staatsgreep in Nederland hebben overwogen. (De laatste staatsgreep was die van Troelstra in 1918.) Essentie daarbij was de media te beheersen.[wk]
 • 1977-1981 mr. van Agt stapt over van Justitie naar Algemene Zaken.
 • 1975-1976 [JD @ MinDef] NATO Defensie College te Rome[UL]
 • In 1976 kwam de Lockheed-affaire aan het licht door hoorzittingen in de Amerikaanse Senaat, die onderzoek deed naar smeergeldaffaires waarbij de vliegtuigbouwer betrokken was. Tijdens die verhoren kwam opeens een “very high Dutch official” naar voren, die – naar men later begon te vermoeden – prins Bernhard zou zijn. Prins Bernhard zou in 1976 1,1 miljoen dollar hebben ontvangen van Lockheed.[wk] Dit is destijds uitgezocht door mr. André Donner, zoon van minister van Justitie Jan Donner en vader van minister van Justitie Piet Hein Donner.
 • In 1978 sterft advocaat Leo de Roy van Zuydewijn, de vader van Edwin de Roy van Zuydewijn, onder verdachte omstandigheden.[EdRZ]

3.  1980 – 1990 de ontdekking van pedo-netwerken

 19.12.1977 – 11.09.1981 Kabinet: Van Agt I (CDA, VVD) Job de Ruiter

 • 1877-1982 [JD @ MinDef] hoofd directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht[UL]
 • 25.02.1980 Staatsgreep te Suriname door Desi Bouterse. Een Nederlandse Militaire Missie, met aaan het hoofd de Nederlandse kolonel Hans Valk,[VPRO], waarvan ook Joris Demmink deel zou uitmaken zouden een rol hebben gespeeld bij de coup. Advocaat André Haakmat is heel duidelijk: volgens hem zit Valk achter de coup. Dit zou bevestigd zijn door Bouterse.[VPRO] Kol.valk is op 11.11.2012 overleden.
 • Op de rechtbank te Den Haag werken minimaal twee pedofiele rechters: Stolk en Rueb. Peter R. de Vries toonde in 2010 aan dat rechter Stolk van de Haagse rechtbank corrupt was. De uitzending werd verboden door de rechter.[PRdeV]
 • † 1980 In de zaak Koos Hertogs zijn er aanwijzingen voor een pedo-netwerk en vallen vele doden: drie jonge meisjes, een hoofdcommissaris van de politie, en de vrouw van rechter Stolk pleegt “zelfmoord”.[AD] [mk] De toenmalige vicepresident van de Haagse rechtbank mr. Cornelis Stolk werd door Koos voorzien van orale seks en kinderporno en gaf in ruil een keer vrijspraak, een rijbewijs, en zijn ex-vrouw als psychiater. De rechter verbood uitzending door de televisie.[kh] Koos. H. beweert dat hij in zijn cel nog bezoek kreeg van de, inmiddels gepensioneerde, advocaat-generaal mr. Feber en twee agenten van de toenmalige Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). Koos H. werd naar eigen zeggen toen onder druk gezet om de zaak in de doofpot te houden.[AD]
 • 30.04.1980 Koningin Juliana tekent de akte van abdictie en Beatrix wordt tot Koniging gekroond. Tot haar kabinet behoorde mr. Felix Rhodius, met wie Prins Claus een homofiele relatie zou hebben. In die tijd verdwijnt prins Claus in New York.[blog] Hij zou homo-bars bezoeken. Ruud Lubbers belt P. van de Sande (CDA). Ook Aad Kosto (PvdA) en Loek Hermans (VVD) behoorden tot de delegatie.[blog] [SdJ]

11.09.1981 – 29.05.1982 Kabinet: Van Agt II (CDA, PvdA, D66) Job de Ruiter

 • In 1982 wordt prins Claus in verband gebracht met homofile.[blog] [mk]
 • In 1982 wordt prins Claus opgenomen in het Radboudziekenhuis, wegens klachten van “depressieve aard” en wordt zwaar gemediceerd.[rfv]
 • In 1982 wordt pedofiel Koos Hertogs veroordeeld tot levenslang.[mk]
 • OVERSTAP DEF JUS:  In 1982 maakte Demmink zijn entree op het Ministerie van Justitie. Volgens een CRI-bron zou de aanleiding tot het naar buiten dragen van Joris bij Defensie van seksuele aard zijn geweest.[mk]

29.05.1982 – 04.11.1982 Kabinet: Van Agt III (CDA, D66) Job de Ruiter

 • 1982-1983 [JD @ MinJus] plaatsvervangend directeur directie Politie[UL]

04.11.1982 – 14.07.1986 Kabinet: Lubbers I (CDA, VVD) Frits Korthals Altes

 • 1983-1988 [JD @ MinJus] directeur directie Politie[UL]
 • 1984 Hüseyin Baybaşin wordt in London gearresteerd en veroordeeld tot 12 jaar cel wegens drugssmokkel.[wk]
 • 14.09.1984 Fred Spijkers werkte als bedrijfsmaatschappelijk werker bij het ministerie van Defensie en ontdekte dat er enkele doden waren gevallen door ondeugdelijk geproduceerde mijnen, hetgeen al sinds 1970 bekend was. Op 13 mei 1986 werd hij door de Lamid (Landmacht Inlichtingendienst) bestempeld tot “politiek crimineel”. In 1989 werd hij zelfs door militairen beschoten en in 1998 werd zijn pensioen stopgezet. Eerst in 2002 kreeg hij erkenning.[wk]

04.11.1982 – 14.07.1986 Kabinet: Lubbers I (CDA, VVD) Frits Korthals Altes

 • 08.12.1982 De Decembermoorden in Suriname.[wk] Joris Demmink zou een bloeiende relatie hebben onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk was voor de September-moorden.[SdJ] [mk]

14.07.1986 – 07.11.1989 Kabinet: Lubbers II (CDA, VVD) Frits Korthals Altes

 • 1988-1990 [JD @ MinJus] hoofddirecteur hoofddirectie Organisatie Rechtspleging[UL]
 • 1987 Hüseyin Baybaşin wordt uitgeleverd aan Turkije waar hij direct wordt vrijgelaten.[wk]
 • 1989 De Turkse president Turgut Özal stond positief tegenover drugshandel als economische motor. Ooit besloot hij tot een amnestieregeling voor verdachten van drugshandel.[PE]

07.11.1989 – 22.08.1994 Kabinet: Lubbers III (CDA, PvdA) Ernst Hirsch Ballin / Aad Kosto

 • Eind jaren 80 ontmoet getuige Frank Leenders in Praag in een pedoseksueel circuit een man die hij later in Nederland herkent als JD.[NOVA]
 • Mabel Wisse Smit is in de periode 1989-1990 bevriend geweest met drugsbaron Klaas Bruinsma.

 

4.  1990 – 2000 de sleutelposities bij Justitie

07.11.1989 – 22.08.1994 Kabinet: Lubbers III (CDA, PvdA) Ernst Hirsch Ballin / Aad Kosto

 • 1990-1993 [JD @ MinJus] directeur-generaal Rechtspleging[UL]
 • † 1991 17.03.1991: Vondst van het stoffelijk overschot van de kinderarts Joyce Labruyere.[mk]
 • 13.11.1991 Aanslag op Aad Kosto, vanwege zijn vreemdelingenbeleid, en op het Ministerie van Binnenlands Zaken (opgeeist door RaRa)[HN] [EV]
 • 1992: Politie inval in het Brabantse Waalre: ‘Temse netwerk’ ontdekt met Lothar Glandorf, Roby van der N, Norbert de R.[NRC]
 • 1993-2000 [JD @ MinJus] directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken[mk]
 • 16.09.1992 (Zwarte Woensdag) De Engelse regering werd gedwongen de munt te devalueren. Meesteroplichter George Soros, voor wie Mabel Wisse Smit zou werken, maakte meer dan 1 miljard dollar winst op de affaire.[EcdRZ]
 • Van 01.04.1990 tot 01.07-1995 was Ed Nijpels burgemeester van Breda. Volgens Wicher Wedzinga zouden de ministers van JustitieDonner en Hirsch Ballin samen met Ed Nijpels en Joris Demmink een SM-club Paradise hebben bezocht in Breda.[WW] De eigenaar(esse) bevestigt de cliëntèle van ministers en hoge raadsleden.[BV]
 • 1993 Demmink beschikt over twee paspoorten. Een persoonlijk en een diplomatiek.[VN]
 • 1993 Onder leiding van de Arnhemse officier van justitie Jan Koers wordt een geheim samenwerkingsmemorandum opgesteld tussen Turkije en Nederland. De Nederlanders richtten een geheim kantoor in Istanbul in en betaalden een afluistersysteem voor de Turkse telefooncentrale. De Nederlanders kregen hulp van Turkije om mega-heroïne-onderzoeken in Turkije en Nederland te draaien, zoals de 4M-zaak te draaien en het Sitoci-onderzoek. Maar de Turken wilden nog iets terug. Ze eisten dat Nederland een strafrechterlijk onderzoek zou draaien tegen Hüseyin Baybaşin. De Koerd Baybaşin was op dat moment staatsvijand nummer één in Turkije. Officier van justitie Jan Koers weigerde aan dat onderzoek tegen Baybasin mee te werken en wordt vervangen door Hugo Hillenaar.[CS]
 • 1993 Mabel Wisse Smit heeft een relatie met Mohammed Sacirbey, op dat moment VN-ambassadeur van Bosnië en Herzegovina. Volgens het NIOD-rapport[NIOD] over Srebrenica werden Sacirbey en Wisse Smit door ambtenaren aangewezen als de enige twee personen buiten het Nederlandse politieke en ambtelijke circuit die invloed uitoefenden op het Nederlandse beleid ten aanzien van de Balkan.[wk]
 • 17.04.1993 De Turkse president Turgut Özal wordt dood aangetroffen. Officieel zou het om een hartaanval gaan. Maar er werd altijd gesteld dat hij vergiftigd was. In 2009 werd prof.dr.Haberal hiertoe gearresteerd. In 2012 is daadwerkelijk gif gevonden.[TG]
 • 1994: Commissie Wieringa (incl. Ybo Buruma inzake corruptie bij politiekorpsen en start van de IRT-affaire.[wk]
 • 1994: HIK-team Rotterdam (Handel-In-Kinderen) onderzoekt de verdwijning van het Duitse jongetje Manuel Schadewald.[AVRO] [mk] De Duitser Lothar Glandorf staat aan het hoofd van een escort-club en een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens.[mk] Vanuit Polen en Tsjechië worden jongens gesmokkeld naar België[wk] en Nederland met medewerking van de Nederlandse overheid.[AVRO] [mk] Afgetapte telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie tonen “bestellingen” en “voorbereidingen” van jongens aan, door Nederlandse notabelen.[AVRO] [mk]
 • 1e GERUCHT:  De topambtenaar Joris duikt op in het HIK-onderzoek. Dit zou geen Joris D. maar Joris F. zijn (volgens een ingewijde van het HIK-team). Joris F. wordt veroordeels tot 240 uur dienstverlening en een halfjaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Zijn identiteit is nog steeds onbekend. De uitspraak “De bedoelde topambtenaar (Joris Demmink, redactie) kwam niet in het onderzoek voor”, aldus Hirsch Ballin, zou daarmee correct zijn.[SdJ] In een vervolgbericht wordt aangegeven dat het om een ambtenaar op het departemenet VWS (Volksgezondheid) gaat en niet om justitie. Daaruit mag in beginsel worden afgeleid dat het met redelijke zekerheid niet om JD gaat.[SdJ]

22.08.1994 – 03.08.1998 Kabinet: Kok I (PvdA, VVD, D66) Winnie Sorgdrager

 • 1995-1997 Joris Demmink zou in het Anne Frank Plantsoen sex hebben gehad met minderjarigen (bron: Frank Leenders).[NOVA]
 • † 1995 De eerste Marc Dutroux doden vallen. Er zouden vele hoogwaardigheidsbekleders betrokken zijn. Dutroux beweerde slechts een klein radertje in een veel groter netwerk te zijn en in opdracht te handelen.[wk]. Er zou een relatie bestaan met de Zandvoort zaak in Nederland, waarin ook Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders zijn betrokken.
 • 1995 Hüseyin Baybaşin vraagt politiek asiel aan in Nederland. Hij zou veel weten over betrokkenheid van Turkse autoriteiten bij smokkel van verdovende middelen, moord, geweldpleging, ontvoering en afpersing. Hetzelfde jaar verzocht Turkije Nederland om uitlevering.[wk]
 • 03.11.1996 In 1996 ratificeerde Turkije verder het Verdrag van Wenen uit 1988 over de handel in verdovende middelen. Een jaar later constateerde de Duitse rechter Rolf Schwalbe dat toenmalig premier Tansu Ciller contacten onderhield met drugshandelaren.[PE] Het Susurluk-incident legt banden bloot tussen de Turkse overheid, de Nederlandse IRT-overheid en de georganiseerde misdaad.[mk]
 • † 1997 31.08.1997 Prinses Diana Spencer krijgt een auto-ongeluk. De prinses zette zich in voor de bescherming van kinderen.
 • † 1997 21.10.1997 Maarten van Traa krijgt een auto-ongeluk. Hij onderzocht de IRT- en Rolodex-affaires.
 • 1997 Rolodex- of Embargo onderzoek te Amsterdam, naar een pedo-netwerk met hooggeplaatste personen, waaronder de oud-advocaat van KoninginFrits Salomonson (partner van Oscar Hammerstein), twee hoofdofficieren van justitie (Jan Wolter Wabeke en Hans Holthuis), een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor Ger van Roon, alsmede meldingen bij de BVD over de seksuele escapades van Demmink.[mk]
 • ??.??.1997 De Aziëcrisis ontstaat en George Soros, voor wie Mabel Wisse Smit zou werken,[EcdRZ], werd door de Maleisische premier Mohammed Mahatir hier persoonlijk voor verantwoordelijk gesteld.
 • 28.10.1997 De rechter verbiedt de uitlevering van Hüseyin Baybaşin aan Turkije omdat Baybasin gemarteld was en er gevaar was dat hij weer gemarteld zou kunnen worden vanwege zijn betrokkenheid bij de Koerdische zaak.[wk]
 • 14.01.1998 PG Dato Steenhuis raakt in opspraak door de Bakkenist-schijn-van-belangenverstrengeling. Andere PG’s, waaronder René Ficq, en de voorzitter van het college der PG’s Arthur Docters van Leeuwen raakten betrokken, waardoor er een gezagscrisis ontstond met Winnie Sorgdrager. Steenhuis werd van Leeuwarden overgeplaatst naar Arnhem en Docters van Leeuwen werd ontslagen.[wk]
 • 27.03.1998 De Koerdische zakenman Hüseyin Baybaşin wordt in Nederland aangehouden en gevangen gezet.[wk]
 • 29.05.1989 Dochter Marie-Helène Angela van mr. Hans van den Broek (minister buitenlandse zaken) trouwt als Marilène[HKH] met Prins Maurits.

03.08.1998 – 22.07.2002 Kabinet: Kok II (PvdA, VVD, D66) Benk Korthals

 • † 1998 15.11.1998 Gina Pardaens ontdektte links tussen Dutroux en het Zandvoort netwerk en krijgt een auto-ongeluk.[gp]
 • 16.01.1999 Er blijken Turken, die aanhanger zijn van de Koerdische PKK, als tolk te werken voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Staatssecretaris Cohen besloot de BVD in te schakelen nadat de ambtelijke top het ministerie van Justitie eind vorig jaar op de hoogte kwam van een 59 pagina’s tellend onderzoeksrapport van Bos-Veterman & Van As Advocaten te Nieuwegein. Ook zouden ambtenaren van de IND steekpenningen hebben aangenomen van tolkenbureaus. Hierover had de BVD vorig jaar al een onderzoek uitgevoerd nadat de dienst daarover begin vorig jaar al informatie had bereikt. Het ministerie van Justitie liet ons deze week weten dat uit een rapportage van de BVD blijkt dat “geen van de beschuldigingen ten aanzien van de integriteit van de IND-medewerkers gestaafd kan worden door feiten”. Dit staat in schril contrast met de in het rapport afgelegde verklaringen. Met betrekking tot de rol van de mogelijke betrokkenheid van tolken bij mensenhandel en het vervalsen van verklaringen, is het BVD-onderzoek in volle gang. mr.Bogaers: “Ik denk dat de staatssecretaris maatregelen zal moeten treffen. Ik denk dat een parlementaire enquête geboden is.”[TG]
 • † 1999 01.05.1999 Moord op Marianne Vaatstra. Verdachte asielzoeker Ali Hassan wordt weggesluisd.[WD] [WD] [KN] Er zou sprake zijn van misbruik (tot aan snuff-movies toe) op het terrein van het asielzoekerscentrum te Kollum.[mk] Het politieonderzoek zou volgens de ouders van Marianne een grote leugen zijn.[wk] [EV] Zie verder ook onder: Beeld-rapportages en JD-TV: aflevering 59.

 


 

5.  2000 – 2005 de SG Demmink raakt in opspraak

03.08.1998 – 22.07.2002 Kabinet: Kok II (PvdA, VVD, D66) Benk Korthals

 • 1e BERICHT:  In 2000 trok Demmink reeds de aandacht van de research-redactie van het NOS Journaal, die onderzoek deed naar de vraag of de affaire-Dutroux vertakkingen had in Nederland.[NOS]
 • In de Runderkamp-papers staat dat Demmink ‘een belangrijke rol speelde’ in dit onderzoek: hij zou dat namelijk frustreren door informatie door te spelen aan verdachten.[NOS] Initiatiefnemer van het onderzoek was de Amsterdamse hoofdofficier Vrakking.[NOS] Volgens De Telegraaf is dit onderzoek ‘geneutraliseerd’ door René Ficq, destijds waarnemend PG.[mk] In de Samson-Rolodex-papers[SCRIBD] staat echter dat oud-agent Boersma de tipgever aan Alex zou zijn geweest. Daarmee is de bron van de sabottage onduidelijk.
 • 17.05.2001 Dochter Petra van mr. Laurens Jan Brinkhorst (minister economische zaken) trouwt als Laurentien[HKH] met Prins Constantijn.
 • 27.08.2001 In het water bij Strand Nulde in Putten wordt de romp van een meisje gevonden. Bij gebrek aan een identiteit krijgt het kind de naam Meisje van Nulde.[Dordt] Ze zou misbruikt zijn en er wordt een pedo-connectie gesuggereerd.[AV]
 • 2002-2012 [JD @ MinV&J] secretaris-generaal ministerie van Justitie (vanaf 14 oktober 2010: Veiligheid en Justitie)[UL]
 • 06.09.2002 Prins Claus overlijdt op 76-jarige leeftijd.[HKH]
 • Virtuele kinderporno is sinds 2002 verboden.[NU]
 • † 2002 06.05.2002: prof. dr. Pim Fortuyn wordt 9 dagen voor de verkiezingen neergeschoten. [BNN] [BNN] [BNN] [BNN] [BNN]Er zouden twee verschillende kogels in zijn lichaam zijn aangetroffen.[DJ] Hij was openlijk homofiel en kwam in dezelfde gelegenheden[kol] als Ad Melkert. Melkert wilde niet opstappen, maar werd onder druk van premier Kok naar het buitenland gezonden.[wk] Melkert zou SM-capriolen uitvoeren.[ah] [EdrRZ] Pim Fortuyn wint ook de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam, de stad van burgemeester Opstelten.[BNN] Matt Herben (defensie ambtenaar, pro-Lockheed-JSF-vliegtuig) wordt lid van Leefbaar Nederland en zegt dat Pim Fortuym chantabel is. Herben zou volgens Theo van Gogh 200.000 gulden hebben ontvangen om te infiltreren in de LN/LPF. Herben is vrijmetselaar en lid van de Bilderberggroep. [BNN] Herben neemt de LPF over en stemt pro JSF. Daarna verdwijnt hij uit de politiek.

22.07.2002 – 27.05.2003 Kabinet: Balkenende I (CDA, LPF, VVD) Piet Hein Donner

 • 2002 De AK-party komt in Turkije aan de macht en daarmee een einde aan het bewind van Tansu Ciller die contacten onderhield met drugshandelaren, waaronder Hüseyin Baybaşin.[PE]
 • 30.07.2002 Hüseyin Baybaşin wordt tot levenslang veroordeeld op basis van vervalste tap-gesprekken.[VARA] [ZEMBLA] [wk] Deskundige J.W.M. van de Ven, voormalig hoofd signaal-analyse van de Militaire Inlichtingendienst, heeft door deze uitzending van Zembla schade ondervonden. Hij krijgt sinds de uitzending vrijwel geen opdrachten meer van de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven.[VARA] [ZEMBLA]
 • 10 JAAR LATER:  Op 01.11.2002 benoemt minister Donner (informateur van het kabinet en lid van de Raad van State[mk]) Demmink tot SG bij Justitie, ondanks een AIVD onderzoek naar de al 10 jaar lang bestaande tientallen geruchten over JD[NOS] en uitgebreide bezwaren binnen het department zelf.
 • 29.11.2002 Na jarenlange strijd volgde bemiddeling door de Nationale Ombudsman en een onderzoek door KPMG in de zaak Fred Spijkers. In een zogeheten vaststellingsovereenkomst erkende het ministerie van Defensie dat het Spijkers, de Tweede Kamer, de media en de samenleving achttien jaar lang systematisch had misleid.[wk]
 • ??.03.2003 De toenmalig directeur van het Kabinet der Koningin Felix Rhodius geeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) opdracht de gangen van Edwin de Roy van Zuydewijn na te gaan. Hij werd afgeluisterd, maar de opnames zijn geconfisceerd en verdwenen.

27.05.2003 – 07.07.2006 Kabinet: Balkenende II (CDA, VVD, D66) Piet Hein Donner

 • 13.05.2003 Fons Spooren (directeur PSV) wordt opgepakt in het Anne Frank plantsoen. Daarbij zou ook de naam van Demmink zijn gevallen.[VK]
 • 30.06.2003 Bekendmaking van de verloving[HKH] tussen Prins Friso en Mabel Wisse Smit (geboren Kooman). Mabel raakt in opspraak omdat zij in de periode 1989-1990 bevriend was geweest met drugsbaron Klaas Bruinsma.
 • † 2003 02.07.2003: mr. Wilfred Loek Brinkhuis, jurist te Utrecht overlijdt. Hij zou sex-feesten voor notabelen organiseren, maar wilde geen pedo-feesten beginnen.[mk]
 • 09.08.2003 Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt oud-minister Hilbrand Nawijn over Demmink en hoort veel details.[mk] Vervolgens worden “Sommige van mijn Panorama-collega’s afgeluisterd en gevolgd door Justitie, het was bijkans intimidatie.”[bp]
 • 07.10.2003 Vanuit het Ministerie van Justitie meldt zich ene “Bakker” bij Panorama en GayKrant in een poging de naderende publicatie pro-Demmink te beinvloeden.[mk]
 • 08.10.2003 Gaykrant en Panorama publiceren artikelen inzake het Anne Frank plantsoen te Eindhoven en sexbar Pinocchio te Praag.[AVRO] [EO] Joris Demmink zou hier met zijn dienstauto komen. Frank Leenders meldt zich bij de GayKrant als getuige. Panorama-journalist Fred de Brouwer interviewt Frank Leenders waarbij deze laatste vertelt dat Demmink aanwezig is geweest bij de opnames van de pornofilm in Tsjechie waarbij een kind is overleden als gevolg van penetratie met een dildo.[mk] JD zou bevestigd hebben dat hij “de afgelopen 12 jaar erg vaak in Praag is geweest, soms wel 3x per jaar. En de periode daarvoor zat ik erg vaak in Tsjechië. Verder ging ik met een goede vriend (de Nederlandse ambassadeur in Praag) naar homobars. Ook heb ik een relatie gehad met Libor Ctvrtlik (afkomstig uit Bridlicna, Tsjechië?, destijds 23 jaar, die in de publicaties “Pavel Cuk” wordt genoemd) die meespeelde in pronofilms.”[NOS]
 • 10.10.2003 De Nederlandse regering verklaart géén toestemmingswet te zullen indienen voor Prins Friso, als gevolge van “Mabel-gate”, waarbij Mabelcontacten zou hebben met de drugsbaron Bruinsma, hoewel de RVD daarvoor alles al had ontkend.[wk]
 • 14.10.2003 De jeugdprostituee Frank Leenders doet aangifte tegen JD wegens kindermisbruik. Het NOS Journaal noemt de naam van de topambtenaar Joris Demmink.[NOS]
 • 14.10.2003 Overzicht van de gebeurtenissen door NOVA[NOVA]
 • 15.10.2003 Minister Donner ontkent alles: “Er is nog niet eens sprake van rook.“[AVRO] [NOVA]
 • 15.10.2003 Frank Leenders wordt opnieuw door de recherche gehoord i.v.m. “onduidelijkheden” in de aangifte.[mk] Hij zou 500 euro hebben ontvangen van Panorama voor het doen van een valse aangifte.
 • 15.10.2003 mr. Harro Knijff ontkent de beschuldigingen namens zijn “topambtenaar”. De feiten zouden onjuist zijn. JD is nimmer in het Anne Frank plantsoen of in de Pinocchio bar in Praag geweest en heeft nimmer jongensbordelen bezocht en hij heeft zich nimmer schuldig gemaakt aan contacten met minderjarigen.[NOVA] Harro Knijff weet niet of de affaire Demmink al eens juridisch is onderzocht. Er zou nog geen gerechtelijk vooronderzoek zijn geweest. Desondanks weet Donner met grote stelligheid te zeggen dat er niets van waar is![NOVA]
 • 16.10.2003 De Rijksrecherche gaat het verder onderzoeken.[NOVA] Het OM laat weten (in een van te voren opgesteld persbericht) dat de aangifte van Frank L. tegen JD vals is, terwijl Frank L. nog op het bureau wordt verhoord.[NOS]
 • 17.10.2003 Bij SBS6 maakt Frank L. bekend dat zijn aangifte wel degelijk echt is; hij komt terug op zijn intrekking van een dag eerder.[mk] [NOS]
 • 19.10.2003 De hoofdredacteuren Frank Hitzert van Panorama en Henk Krol van Gay Krant hebben een gesprek met JD bij hem thuis, zonder advocaten.[NOS]Ze zouden gechanteerd zijn.[TROS]JD eist rectificatie, de bladen gaan daar niet mee akkoord en willen een interview met JD brengen als reactie op de beschuldigingen van 8 oktober. JD wil echter dat niet dat over het gesprek wordt gepubliceerd. Het NOS Journaal legt de hand op emails over deze “bemiddelingspoging” en ook op het uitgewerkte interview. Daarin geeft Demmink toe met de Nederlandse ambassadeur te Praag “gay bars te hebben bezocht” en bekent een relatie “met een jonge Tsjech die meespeelde in pornofilms”. Ook geeft Demmink in het gesprek toe “dat hij op jonge mannen valt”. Het stuk wordt niet gepubliceerd.[mk]
 • 30.10.2003 Ten kantore van de advocaat van JD, Harro Knijff van De Brauw Blackstone Westbroek, wordt een deal gesloten waarover niemand iets naar buiten mag brengen. JD geeft aan deze deal dus de voorkeur boven een dagvaarding aan beide bladen, iets waar Donner met klem op aandrong. Later wordt bekend dat de hoofdredacteuren van GayKrant en Panorama niet meer over Demmink mogen praten of schrijven op straffe van een dwangsom van 100.000 Euro. Dit op grond van een kort-geding dat tegen de bladen is aangespannen door de deken van Weert die eveneens van kindermisbruik in het Anne Frank-plantsoen werd beschuldigd.[NOS] [mk] Deze deken won, maar de rechter in Den Bosch weigerden het bewijsmateriaal van de bladen in te zien.[mk]
 • 05.11.2003 Na hernieuwde interventie van de advocaat van JD, schrijven de tijdschriften Panorama en Gay-Krant in een hoofdredactioneel commentaar. “Wij concluderen dat de oorspronkelijke bronnen op basis waarvan de indruk werd gewekt dat JD zich schuldig heeft gemaakt aan onoorbaar gedrag onbetrouwbaar zijn gebleken.” Een van de hoofdredacteuren spreekt met Lex Runderkamp van het NOS-journaal. Hij zou onderdeel zijn geworden van een doofpot affaire en eieren voor zijn geld hebben gekozen. JD zou in het gesprek van 19 oktober “drie Tsjechische jongens met naam en toenaam hebben genoemd” en verteld te hebben dat hij “niet kan uitsluiten dat hij ook met minderjarige jongens heeft geslapen, al is hij daar nooit bewust op uit geweest, omdat hij niet altijd naar de leeftijd van ‘zijn jongens’ te hebben gevraagd.” [mk] In het NOS-journl van 20:00 uur wordt bericht: “De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren afgelopen week heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Geen onderwerp, vindt hij, om in de rechtszaal uit te vechten.” Laroes stelt later: “Demmink heeft de zaak in der minne willen regelen juist omdat hij zich kwetsbaar voelt over zijn priveleven.” Harro Knijff neemt contact op met het journaal. De editie van 22:00 uur wordt iets aangepast: “De topambtenaar heeft een schikking met de bladen getroffen want hij wilde niet naar de rechter. In zo’n gevecht zou immers zijn hele verleden op straat komen te liggen. In de gesprekken met Panorama en Gay Krant achter gesloten deuren heeft hij toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren. Maar onoorbaar gedrag, absoluut niet, geven de bladen ook vandaag toe. Het is een onderwerp dat niemand graag uitvecht in een rechtszaal.” Verdere onderhandelingen over een rectificatie lopen op niets uit en de advocaat kondigt “fermere juridische stappen” aan.
 • 14.01.2004 JD dient klacht in tegen NOS Journaal bij Raad voor de Journalistiek.[NOS]
 • 17.03.2004 Justitie gaat Frank L. vervolgens wegens het doen van een “valse aangife”. Ook wordt het verhaal de wereld in gebracht dat Frank L. zou zijn betaald voor het doen van de aangifte hetgeen hij zelf in deze uitzending weer ontkent.[EO]
 • 15.05.2004 Op 15 mei 2004 brak er brand uit in het Catshuis, de ambtswoning van de Nederlandse minister-president. Dit kenmerkte zich door een doofpotaffaire.[wk] [TG]
 • 29.06.2004 Klacht van JD bij de Raad is gegrond verklaard: “Het door verweerders aangedragen materiaal levert aldus geen deugdelijke grondslag op voor de bewering dat klager ‘achter gesloten deuren heeft toegegeven dat hij seks heeft gehad met jonge homo’s/mannen en dat hij niet altijd vroeg hoe oud ze waren’. Ook anderszins is gesteld noch gebleken dat voor die zeer ernstige beschuldiging voldoende grondslag bestaat.” Het Journaal heeft ‘de grenzen overschreden van wat, gelet de op de journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is’.”[RvdJ] Voorzitter van de Raad is mr. R. Loeb, als lid van de Raad van State op dat moment een soort “ondergeschikte” van JD en bovendien een oud-collega van Donner die Demmink benoemde.[mk]
 • 22.07.2004 Frank L. wordt veroordeeld wegens het doen van valse aangifte tegen Demmink. Hij krijgt echter niet de maximale straf van twee jaar cel, maar slechts twee maanden voorwaardelijk.[mk]
 • 24.09.2004 Inmiddels ben ik afgestudeerd, maar in de periode dat de Anne-Frank-Plantsoen affaire speelde was ik als ‘werkstudent’ af en toe aanwezig in het plantsoen. Ik kwam er op de eerste plaats voor mijn eigen plezier, maar ontdekte dat ik er ook makkelijk een zakcentje bij kon bijverdienen. Dat is de reden waarom ik er meermaals heb kunnen constateren dat mr. Joris Demmink er een vast bezoeker was. Hij liet zich meestal rijden in een BMW van het Ministerie. Ik heb zelfs ooit kennisgemaakt met de chauffeur. Een man van wie ik de naam nooit zal vergeten: Mosterd. Ik was dan ook een van de vele anonieme bronnen van Krol. De kwestie zit nu in de doofpot, maar schrijf niet dat Krol Demmink valselijk zou hebben beschuldigd. Hij kon zijn beweringen misschien niet hard maken. Maar dat is iets heel anders. Alex (naam bekend bij de redactie van SOEP).[alex]
 • 07.10.2004 Het Hof in Den Bosch wijst het hoger beroep van Hüseyin Baybaşin af, waarmee de levenslange gevangenisstraf bleef staan.[wk]
 • 14.10.2004 Die meneer Mosterd is inderdaad jarenlang als chauffeur werkzaam geweest op dat ministerie. Is geweest, want Mosterd is al enige tijd geleden vrij plotseling overleden. Overigens had hij naar verluidt groeiende morele problemen met zijn nauwelijks als dienstreis te registreren ritjes Eindhoven vice-versa.[kmk]
 • 01.12.2004 Prins Bernhard overlijdt op 92-jarige leeftijd.[HKH]
 • ??.??.2004 Fentener van Vlissingen, eigenaar van SHV-Holding (Steenkolen-HanderlsVereniging) die weer 60% eigenaar is van het ANP (Algemeen Nederlands Persbureau) neemt ook PCM[wk] over en wordt daarmee eigenaar van o.a. De Volkskrant, Trouw, Algemeen Dagblad, uitgeverijen als Bruna en Meulenhoof, maar ook over radiozenders als Arrow Classic Rock (Adam Curry!) en Q-music. Daarmee wordt de belangrijkste media in binnen- en buitenland gecontroleerd.[EdRZ]

 

6.  2005 – 2010 de ontmaskering

27.05.2003 – 07.07.2006 Kabinet: Balkenende II (CDA, VVD, D66) Piet Hein Donner

 • 29.08.2005 Staatsecretaris van defensie van der Knaap laat de Tweede Kamer weten dat de archiefstukken inzake Fred Spijkers pas 50 tot 70 jaar na zijn door openbaar zullen worden. Enkele jaren eerder was Spijkers door oenmalig staatssecretaris van Defensie Henk van Hoof bedreigd met “een dodelijk wapen” als hij de stukken waarover hij beschikte naar buiten zou brengen.[wk]
 • ??.09.2005 Turkije wordt geschorst van de FATF: Financial Action Task Force on Money Laundering, opgericht door de G7.[PE]
 • 29.05.2006 In de Turkse pers verschijnen artikelen over de chantage van Nederland door de Turkse overheid eind jaren negentig met het “dossier-Demmink” om af te rekenen met Hüseyin Baybaşin.[mk]
 • 29.06.2006 D66 trekt de steun aan het kabinet in over het vreemdelingenbeleid. mr. Laurens Jan Brinkhorst zou letterlijk hebben gezegd: “ik zeg mijn lidmaatschap op en sleur jullie mee in mijn val.”[wk]

07.07.2006 – 22.02.2007 Kabinet: Balkenende III (CDA, VVD) Piet Hein Donner / Rita Verdonk / Ernst Hirsch Balin

 • 14.01.2007 Joris Demmink dient een klacht in bij de Raad voor de Journalistiek tegen het NOS journaal.[NOS]
 • ??.03.2007 Het VARA-programma Zembla bezoekt de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali in het kader van onderzoek naar een programma over Joris Demmink.[mk] Deze journalist en zijn bronnen zouden later ernstig bedreigd worden en moeten onderduiken.[email]

22.02.2007 – 14.10.2010 Kabinet: Balkenende IV (CDA, VVD) Ernst Hirsch Ballin / Nebahat Albayrak

 • 02.04.2007 Hüseyin Baybaşin doet via zijn advocate A. van der Plas aangifte tegen JD wegens “pedofilie, meermaals gepleegd sinds ten minste 1990 in Turkije en andere landen, uitlokking resp. (mede)plegen van opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie.”[mk] Aan deze aangifte ligt een nog geheim rapport ten grondslag van de Turkse overheid over de chantage van Nederland “via” JD.[mk]
 • 04.04.2007 Kamerlid De Roon (PVV) stelt kamervragen aan de minister naar aanleiding van de aangifte van Hüseyin Baybaşin. Deze worden in recortijd beantwoord: op 6 april. [mk]
 • 05.04.2007 JD zou contacten hebben met crimineel Willem Holleeder en vastgoedmagnaat Johny Wijsmuller. Hij werd gezien in burgemeester Pauline Krikke’s Arnhem, een hotel in London (bekend bij interpol), Pinnochiobar te Praag[NOS], Thailand[NOS], Roemenië en de zuidkust van Turkije[kmk]
 • 06.04.2007 De minister zegt daarbij een ‘orienterend onderzoek’ toe door het OM.[mk]
 • 10.04.2007 Op Kleintje Muurkrant verschijnen berichten over de betrokkenheid van Demmink bij de staatsgreep van Desi Bouterse toen hij nog werkzaam was voor het Ministerie van Defensie (tot 1982): “Volgens onze CRI-bron zou de aanleiding tot het naar het naar buiten dragen van Joris bij Defensie van seksuele aard zijn geweest. Joris zou namelijk een bloeiende relatie hebben onderhouden met een jonge Surinaamse militair uit het Bouta-team, dat in 1982 verantwoordelijk was voor de September-moorden.”[SdJ] [mk]
 • 12.04.2007 JD brengt een bezoek aan Hüseyin Baybaşin in de gevangenis. Zijn advocate Van der Plas is hierover zo boos, dat ze via kort geding vordert dat JD zich niet meer rechtstreeks mag bemoeien met de detentie van Hüseyin Baybaşin. De eis wordt afgewezen.[EO] [EO] [mk]
 • 18.04.2007 Jan de Wit (SP) stelt aanvullende kamervragen over de kwestie waarbij ook expliciet wordt gevraagd naar de aanwezigheid van Demmink op seksfeesten in Turkije.[mk]
 • 07.05.2007 Kamervragen van Fred Teeven (VVD) en Van Velzen (SP) over met name het bezoek door Demmink aan Hüseyin Baybaşin in de gevangenis.[mk]
 • 31.05.2007 GeenStijl.nl publiceert over Joris Demmink[GS]
 • 13.06.2007 De Telegraaf publiceert over het pedonetwerk en opent met “Seksdossiers in doofpot beland”. De pagina is inmiddels “verdwenen” maar staat nog wel in het overzicht.[TG] Ook actualiteitenrubriek EenVandaag komt met een uitzending over de affaire-Demmink waarin cruciale fragmenten te zien zijn uit de Netwerk-uitzendingen van 1998.[AVRO]
 • 15.06.2007 Kamervragen door Van Velzen, De Wit en Teeven.[mk]
 • START DOOFPOT:  De eerste media berichten verschijnen (Elsevier, NRC) die de JD affaire trachten te ontkrachten door te spreken van “zogenaamd” bewijs, zonder verder zelf onderzoek te doen. Er wordt gesteld: “Feit is dat Demmink tot op heden alle beschuldigingen heeft weten te weerleggen.” Daartoe wordt echter geen bwijs aangeleverd, anders als zijn woord.[Elsevier]
 • 18.06.2007 Zembla trekt de handen af van de zaak-Demmink via een brief aan advocate Adèle van der Plas waarin die laatste er min of meer van wordt beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van een Zembla-redacteur die Turkse stukken voor haar vertaalde. De Zembla-journalist Sinan Can zou door Demmink met de dood zijn bedreigd als hij door bljft gaan met onderzoek naar zijn pedofiele activiteiten.[mk]
 • 25.06.2007 De Turkse journalist Burhan Kazmali van de Turkse krant Sabah, die in Nederland zou getuigen, wordt op het vliegveld aangehouden en zijn laptop en documenten worden in beslag genomen.[Stentor]
 • 26.06.2007 Volgens Micha Kat werd er in Praag over gesproken om uitlevering te vragen van Justitie-SG Joris Demmink op grond van het Europees Arrestatie Bevel (EAB) wegens delicten -opnieuw sex met minderjarigen- die Demmink op Tsjechische bodem heeft gepleegd.[SdJ]
 • 05.07.2007 Hirsch Ballin beantwoordt laatste kamervragen en zegt “oriënterend” onderzoek toe.[mk]
 • 05.07.2007 NRC Handelsblad kopt “Topman justitie is schoon”. Herhaald onderzoek door de AIVD heeft geen bewijzen opgeleverd van betrokkenheid bij strafbare feiten door topambetnaar J. Demmink van het Ministerie van Justitie.[mk] Maar volgens advocaat van der Plas is er helemaal geen onderzoek gedaan.[revu] [SdJ]
 • 08.07.2007 Onderzoeksjournalist Stan de Jong onthult op zijn weblog dat de “Joris” uit de uitzending van Netwerk uit 1998 niet JD is, maar een andere topambtenaar uit Den Haag die Joris heet. De ware identiteit van deze “andere Joris” is echter nog altijd niet bekend, al zegt de Jong te weten wie het is.[SdJ]
 • 14.07.2007 De Volkskrant komt met het stuk ‘Een hardnekkige fluistercampagne’. De laatste aliena: “Naaste medewerkers zeggen dat de zaak hem nauwelijks raakt, dat hij ver boven de partijen staat en niet aan gezag heeft ingeboet.”[EV] [SdJ]
 • 15.07.2007 Het OM kondigt aan geen vervolging te zullen instellen van JD. “Van het Openbaar Ministerie kan niet worden verwacht dat een opsporingsonderzoek wordt ingesteld naar beweringen en geruchten die voortkomen uit een volgens de advocaten geheim rapport en geheime notities waarvan niet valt aan te tonen of ze in werkelijkheid wel bestaan.” Hiermee is het ‘orienterend onderzoek’ dat Hirsch Ballin op 6 april toezegde afgesloten.[mk]
 • 30.07.2007 Door een zeker R.C. Samson (oud AIVD-er, klasse 5) wordt een lijst opgesteld van verdachten van een netwerk van de kinderpornografie in Amsterdam en Oost Europa (Rolodex-onderzoek – adresboek van prosituee Alex).[SCRIBD] [Rolodex] [KN] [MG] [nieuws]Hierop staan o.a. de volgende namen en commentaren (in alfabetische volgorde op de lijst):
  • Glandorf, Lothar Duitsland/Rotterdam, leider samen met Engelsman Warwick Spinks en Ben “de Aannemer” Bril?
  • Arnhem, Rechtbankrechter of officier van justitie, pedo en klant van Alex.
  • Berben, Antonius griffier uit Nijmegen? Werkzaam in PI op administratie.
  • Boersma, oud-agent en klant van Alex. Had 2 petten op. Alex werd door hem ingeseind over komende perikelen.
  • Bruinsma, Klaasbekende crimineel.
  • Cameraman, Spaanse zette Alex veel in, was ook de vaste man van Ralph Inbar’s Bananasplit.
  • Dam, Gijs van rechercheur zedenpolitie.
  • Dittrich, Boris weet van pedonetwerk, werkt nu in VS, nimmer een rol gespeeld. Vele contacten in Haarlem als OM/rechter.
  • Francken, Joris juiste achternaam? Ambtenaar op ministerie, veroordeeld tot 240 uur dienst.
  • Friso, Prins zou veel weten van pedonetwerk, nader bespreken.
  • Hammerstein, Oscarbekend was dat hij en Salomons dezelfde praktijken uitvoerden.
  • Heineman voormalig ambassadeur Tsjechië, overleden? Ging met Joris D. naar Pinokkio-bar.
  • Holthuis, Hans oud hoofdofficier, nu griffier Joego-tribunaal, vaak met JD naar Praag geweest.
  • Joling, Gerard klant van Alex, geen pedo relatie bekend.
  • Koenders, Bert wist van pedonetwerk vanuit zijn functie binnen de VN en de rol die bekende Nederlanders hierin speelden.
  • Leenders, Francis bron in Anne Frank Plantsoen-affaire.
  • Lenferink, Jan klant van Alex, geen pedo relatie bekend.
  • Lunshof, Kees redacteur Telegraaf, beschermde Joris D. tegen negatieve pupilicaties.
  • Plancke, Robbie van der moordenaar Ulrich, spil in Zandvoortzaak.
  • Roon, Ger van emeritus hoogleraar, zeer bevriend met senator Bongersma, en had regelmatig afspraakjes op party van JD.
  • Salomonson, Frits advocaat van Koninging Beatrix, vriendje en lover van Hammerstein.
  • Schadwald, Manuel1993, 12 jaar, via Bruinsma is hij verdwenen.
  • Sharif, Omar filmster die zich in Mariotthotel liet verwennen.
  • Spooren, Fons zou zijn geslachtofferd in AFP-affaire.
  • Wabeke, Jan Wolter hoofdofficier Breda.
 • 05.08.2007 Interview met advocate van der Plas in Nieuwe Revu: “Het is duidelijk dat men geprobeerd heeft de zaak in de doofpot te stoppen.“[NR]
 • ??.08.2007 Een tipgever meldt dat JD zijn een (miljoenen euro’s kostende) ontwikkeling van een nieuwe huisstijl door het bureau Premsela heeft laten doen, waarvan JD met een van de directeuren een “weinig platonische verhouding” zou hebben.[mk]
 • 23.08.2007 Lex Runderkamp van het NOS-journaal geeft zijn aantekeningen vrij, waarop de reconstructie van Micha Kat gebaseerd is. Deze stukken werden gemaakt naar aanleiding van de zaak die Demmink tegen het NOS Journaal aanspande en waren bestemd ter verweer.[NOS] [mk]
 • 29.08.2007 De RVD maakt via een persbericht bekend dat Mabel en Friso zelf wijzigingen hadden aangebracht op de Engelstalige Wikipedia pagina.[mk]
 • ??.09.2007 IRT-inspecteur Klaas Langendoen onderzoekt de zaak Hüseyin Baybaşin in relatie tot de vermeende pedofiele activiteiten van secretaris-generaal van Justitie Demmink; een zaak die volgens Langendoen qua omstreden methoden “vele malen de IRT-affaire overstijgt”.[BB] [SdJ]
 • ??.09.2007 Paul Vugts schetst de weerzinwekkende handel en wandel van de Turkse vrouwenhandelaar Saban Baran, recent veroordeeld tot 7,5 jaar cel.[BB]
 • 31.01.2008 Peter R. de Vries onthult de verdwijning van Natalee Holloway en de mogelijk rol van Joran van der Sloot zijn vader, hulprechter te Aruba. De rol en invloed van de vader/rechter zijn nooit duidelijk geworden.[wk] Er zouden compomiterende foto’s van Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders bestaan, waarmee Jorans vader onderzoek kon afhouden.
 • 02.06.2008 De tot levenslang veroordeelde Koerd Hüseyin Baybaşin eist bij het gerechtshof in Amsterdam de vervolging van een topambtenaar van het ministerie van Justitie. Oud-recherchechef Klaas Langendoen heeft in Turkije betrokkenen gevonden die onder ede wensen te getuigen. Ook is verzocht om Officier van justitie Hugo Hillenaar (IRT-affaire) te vervolgen omdat hij afgeluisterde telefoongesprekken hebben gemanipuleerd en vervalst. Drie vooraanstaande internationale telecomdeskundigen en een onderzoeker van TNO waren van mening dat met sommige telefoontaps vrijwel zeker was geknoeid. Absolute zekerheid ontbrak omdat onderzoek van de originele opslagmedia door verschillende Nederlandse autoriteiten steeds is tegengehouden.[TG] [VN] [bsvh] [KL]
 • 23.06.2008 De Telegraaf stelt dat Joris D. mogelijk het slachtoffer is van een maffiacomplot. De verklaringen zouden vals en gekocht zijn, en Joris D. is het slachtoffer van chantage. “Het valt immers niet uit te sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te vertellen. Dan is mogelijk sprake van een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld”, citeert het dagblad een ‘Haagse inlichtingenbron’.[SdJ]
 • 24.06.2008 Micha Kat reageert daarop als volgt:[SdJ]
  Schokkende getuigenis van vermeende seks met 12-jarige jongen in Turkije. Het artikel verscheen niet op Internet, al werd er wel over geschreven. Vandaar dat ik vandaag even op zoek ging naar oud papier. Het artikel stond op pagina 5 en Joris D., de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie, wordt door De Haas niet bij zijn volle naam genoemd. Joris D. is weliswaar nog steeds geen verdachte, want het OM heeft tegen hem nog altijd geen vervolging ingesteld, maar we zullen de journalistieke gedragscode van de Telegraaf inzake de naamsvermelding van criminelen volgen. Ook hier is Joris voortaan geen Demmink meer, maar de van pedofilie en andere misdaden verdachte D. In de Telegraaf vraagt Joost de Haas zich af: “Zijn de beschuldigingen in elkaar gezet en is sprake van een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld?” Hij citeert dan een Haagse inlichtingenbron, die zegt dat er gerede twijfel zal ontstaan over het waarheidsgehalte van de verklaringen. “Het valt immers niet uit te sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te vertellen. Dan is mogelijk sprake van een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld.” De Haas zou behoedzamer moeten zijn, want dit riekt naar laster en smaad! De beschuldigingen tegen Joris D. zijn immers afkomstig van:
  • Huseyin Celebi Turkse strateeg en analist die het EK-(aanvullend)-Rapport heeft geschreven;
  • Burhan KazmaliTurkse journalist die naar de zaak Hüseyin Baybaşin een diepgaand journalistiek onderzoek heeft gedaan;
  • Necdet Menzirvoormalige directeur van politie te Istanbul, later de Turkse minister van staat en transport;
  • Meir D.Israëlische luitenant kolonel, die verklaarde dat een getapt telefoongesprek met hem was vervalst;
  • Mehmet Salih ÇevikerDuits-Turkse onderzoeksjournalist;
  • politieman X1indertijd rechtstreeks bij het onderzoek tegen Hüseyin Baybaşin betrokken;
  • politieman X2de nog altijd in functie zijnde technicus bij de Politie Istanbul, oftewel onze brave tapvervalser;
  • Mehmet K.beveiigingsagent van Joris D. te Istanbul, die een kind voor Joris moest regelen;
  • Yavuz Yavuztürkten orechte van moord beschuldigde en ernstig gemarteld;
  • Mustafa Y.inmiddels volwassen, die verklaart dat hij op 12-jarige leeftijd werd eronseld voor en verkracht door Joris D.;
  • Ali Homan GhaziIraanse diplomaat, zoon van de legendarische stichter van de Koerdische Republiek Mahabat, voormalig lid van het Koerdisch Parlement in Ballingschap en coördinator van MED TV;

  De beschuldigingen gaan ook niet alleen over pedofilie, maar Joris D. zou zich tevens schuldig hebben gemaakt aan opzettelijke en wederrechtelijke vrijheidsberoving, meineed, valsheid in geschrifte, schending van geheimen en andere ambtsmisdrijven, misdrijven tegen het leven gericht, mishandeling enzovoort. De beschuldiging van opzettelijke vrijheidsberoving wordt ondersteund door vier rapporten van deskundigen over de vervalsing van tapgesprekken:

  • Barry G. Dickeydeskundigenrapport 11 april 2003;
  • ing. J.W.M. van de Venonderzoeksrapport d.d. 27 juni 2004;
  • John Beerends onderzoeksverslag d.d. 6 december 2004, TNO Telecom te Delft.
  • Schlomo Pellerdeskundigenrapport d.d. 15 oktober 2006;

  Volgens Joost de Haas is dit een doelbewuste beschadigingsactie vanuit de onderwereld! Het valt immers niet uit te sluiten dat deze mensen in Turkije zijn betaald om die verhalen te vertellen. Dat is de omgekeerde wereld van een Telegraaf-journalist. Welnu, zijn naam is Haas en hoeveel hij betaald krijgt voor het verspreiden van desinformatie ter bescherming van het pedofiele netwerk, dat mag Joost weten!

 • 10.07.2008 Adam Curry interviewt Micha Kat over Demmink op Arrow Classic Rock, maar wordt volgens Adam zelf niet beknot (met uitzondering van het vermelden van de naam). Adam Curry refereert naar Joran van der Sloot. Adam zou echter op 01.09.2008 wel “vrijwillig” ontslag nemen[Elsevier], omdat na het interview de staatsfinanciering van het programma plotseling werd afgeknepen.[ACR]
 • 11.07.2008 Saban Baran, door de rechtbank in Almelo veroordeeld tot zeven jaar en zes maanden cel, na een eis van twaalf jaar. De rechtbank achtte bewezen dat hij zich schuldig had gemaakt aan vrouwenhandel, mishandeling en het leidinggeven aan4een criminele organisatie.[wk]
 • 10.09.2008 Klaas Langendoen: “Als iemand voor de camera verklaart dat hij seksueel is misbruikt op jonge leeftijd door een hoge ambtenaar van justitie, dan kun je dat toch niet afdoen met dat er niks aan de hand is? We weten wie de jongen is, waar hij woont, hij kan gehoord worden.”[SdJ]
 • 27.10.2008 Het gerechtshof in Den Haag heeft onlangs een verzoek om de topambtenaar van het ministerie van Justitie te vervolgen, afgewezen. Het Turkse zedenslachtoffer Mustafa Y. heeft aangifte gedaan van verkrachting en seksueel misbruik.[TG]
 • † 2008 30.12.2008 mr. Gerard Hamer (de advocaat van Frank L. die onderzoek eist) valt dood van zijn fiets op weg tussen zijn kantoor en zijn woning.[mk]
 • 27.02.2009 Micha Kat heeft telefonische interviews met Jan de Wit van de SP, Lidy Nicolasen van De Volkskrant, Lex Runderkamp van het NOS Journaal en Wim de Bruin van het OM en plaatst deze op YouTube.[youtube]
 • 23.03.2009 De NVSH raakt in opspraak met haar praatgroep “Jon”. Leden van de praatgroep lieten doorschijnen de groep als platform voor pedofielen en voor onderlinge tips te gebruiken.[wk] [TG]
 • 13.04.2009 Prof.dr.Haberal wordt in Turkije gearresteerd in verband met Ergenekon. Hij wordt er van verdacht in 1993 de Turkse president Turgut Özal te hebben vergiftigd, maar officieel zou het om een hartaanval gaan. In 2012 is daadwerkelijk gif gevonden.[TG]
 • 16.06.2009 Het onderzoek dat de Rijksrecherche heeft gedaan naar de brand in het Catshuis blijft vertrouwelijk.[RTL] Topambtenaren zouden het onderzoek blokkeren naar de Catshuisbrand.[TG] Normaal gesproken mogen Kamerleden rapporten van de Rijksrecherche niet lezen. Volledige openbaarmaking van het rapport kan volgens Hirsch Ballin schadelijk zijn, omdat dan duidelijk wordt welke informatie mensen verstrekt hebben. Hirsch Ballin weersprak dat: “Er is geen sprake van een doofpot. Ik heb niets te verbergen; niet voor mezelf en niet voor anderen.”[TG] Een belangrijke vraag is of ambtenaren belastende informatie hebben achtergehouden. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich besloten geen verder strafrechtelijk onderzoek in te stellen, omdat het niet de beschikking kreeg over het TNO-rapport. Het OM voegde daar aan toe dat het wel kunnen beschikken over het TNO-onderzoek niet tot een ander vervolgingsbesluit zou hebben geleid. De schrijver van het rapport werkt niet langer meer bij TNO.[TG]
 • 23.06.2009 Aangaande de Catshuis-doofpot-affaire wordt de motie-Timmer[Parlement] ingediend, over een protocol aangaande omgang met deskundigenrapporten en -adviezen (31700-VI, nr. 147): Voor: SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA, lid Verdonk. Uitslag: aangenomen (115/150 zetels).[wk]
 • 14.09.2009 Gebleken is dat Demmink in twee jaar tijd zo’n 13.000 euro declareerde, uitsluitend aan eten en drinken … en gaf hij veel meer uit aan alcoholische drank. De secretaris-generaal (SG) gaf geen schriftelijke verantwoording van zijn uitgaven.[NRC]
 • 16.09.2009 Een Turks TV-station al drie jaar probeert een interview te krijgen met Hüseyin Baybaşin. Via de Nederlandse ambassade krijgen te Turken te horen dat er in elk geval niet mag worden gesproken over de zaak-Demmink en over het Koninklijk Huis.[mk]
 • 17.09.2009 Een belangrijke Tukse “hitman” die een grote rol zou hebben gespeeld bij het in elkaar knutselen van het “bewijs” tegen Hüseyin Baybaşinen die ook de getuige Mustafa Y. intimideerde, wordt gearresteerd.[mk]
 • 17.09.2009 Saban Baran mag de gevangenis uit en vlucht naar Turkije, waar hij nu vrij man is.[wk]
 • 18.09.2009 HP/De Tijd komt (n.a.v. een NRC onderzoek) met een artikel dat Demmink voor 500 euro per maand aan restaurantkosten declareert en een “drank-probleem” zou hebben.[bp] Toen Bas Paternotte informatie opvroeg bij de advocaat van Demmink: “Een dag later kregen we een boze mail en aangetekend schrijven terug. Boos is niet het goede woord. Paternotte, hoofdredacteur Jan Dijkgraaf en uitgever Audax zouden in een shitstorm terecht komen. Beslaglegging, rechtszaak, Knijff haalde alles van stal wat juridisch mogelijk was.”[bp] Daarna werden Dijkgraaf en ik uitgenodigd, of we op de koffie wilden komen bij Demmink thuis. Over de kwestie praten. Maar het ministerie had daar niets mee te maken, werd er niet bij betrokken.
 • 28.10.2009 Saban Baran wordt bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel voor een dubbele poging tot moord en een poging tot mensenhandel.[wk]
 • 11.03.2010 De banden van de auto van een belangrijke bron binnen Justitie die informatie geeft over Demmink voor het geplande boek De Demmink Doofpot blijken te zijn lek geprikt. Hiervan wordt aangifte gedaan.[mk]18.04.2010 Peter R. de Vries toonde aan dat rechter Stolk van de Haagse rechtbank corrupt. De uitzending werd verboden door de rechter.[PRdeV]
 • 19.04.2010 Peter R. de Vries vraagt zich af “Wil ik nog door als misdaadjournalist?”, nadat hij de misstanden bij de rechterlijke macht ontdekte.[PRdeV] Op 07.09.2011 Stopt Peter daadwerkelijk (op 54-jarige leeftijd)[PRdeV] Opvallend is dat de openstaande vragen in de contekst van deze site door hem wel zijn onderzocht, maar nimmer opgelost. Peter zegt in een toelichting dat het een “moeilijke, heel zware beslissing” was om te stoppen.[PRdeV]
 • 02.06.2010 Expertgroep Klokkenluiders wordt opgericht door topambtenaren die gefrustreerd zijn over de interne doofpot cultuur.[NOS]
 • 03.06.2010 Het (gratis) boek De Demmink Doofpot wordt gepresenteerd op een persconferentie te Nieuwspoort.[mk]
 • 23.06.2010 Het OM begint een nieuw onderzoek tegen Demmink, naar aanleiding van een nieuwe, vierde, aangifte via advocate Adele van der Plas.[BN]
 • 01.07.2010 NOS-journalist Jeroen de Jager (verantwoordelijk voor de uitzending van 02.06.2010 over Klokkeluiders) is “van de zaak afgehaald”. Hij laat dat per email aan Micha Kat weten.[mk]
 • 20.09.2010 Bewaakster van Grenshopitium Schiphol herkent asielzoeker Ali Hassan (verdachte inzake de moord opMarianne Vaatstra) en beschrijft zijn verdwijning.[WD] [WD]
 • 24.09.2010 Klokkenluider drs. Jan Poot wordt via het ministerie van justitie met de dood bedreigd.[jp]
 • 28.09.2010 Klokkenluider Gerrit de Wit wordt via een officier van justitie Breda met de dood bedreigd.[TG]

 

7.  2010 – 2015 de val

14.10.2010 – 26-10-2012 Kabinet: Rutte I (VVD, CDA [PVV]) Ivo Opstelten / Fred Teeven

 • Het kabinet-Rutte treedt aan met Ivo Opstelten als minister van Justitie. Opstelten is een vriend van Demmink vanuit hun studententijd te Leiden; beide waren lid van Minerva. Opstelten is tevens voorzitter van de Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling. Staatssecretaris wordt Fred Teeven die als Officier van Justitie onderzoek deed naar een pedofielen-netwerk (Rolodex) waarbij ook Demmink betrokken was.[mk]
 • 20.12.2010 In Hoger Beroep werd Saban Baran bij verstek veroordeeld tot 7 jaar en 9 maanden gevangenisstraf. Daarnaast moet hij ook nog een boete van € 100.000,- betalen.[wk]
 • 19.01.2011 Wim Anker (advocaat van Robert M.) is door Peter R. de Vries en Bram Moskowitch gedwongen de familie Vaatstra niet langer bij te staan. OM, politie en gemeente Amsterdam brengt (schandalig) naar buiten dat Robert M. suïcidaal is. Dat klopt niet, en kan dus geen reden zijn voor onverwachts overlijden.[A&A]
 • 27.01.2011 Italiaanse premier Berlusconi wordt beschuldigd van pedofilie met 17-jarige Marokkaanse Ruby.[dm]
 • 28.02.2011 GeenStijl.nl publiceert over Micha Kat[GS]
 • 27.02.2011 Een vertegenwoordiger van Koninklijke Haskoning moet worden geëvacueerd uit Sirte (Libia). De reddingsmissie mislukt en de bemanning wordt gevangen genomen door pro-Gadaffi militairen. Mabel Wisse Smit zou bevriend zijn met Saif-al-Silam.[WEL] De Gadaffi’s waren groot-aandeelhouders bij de bank Fortis-ABN-AMRO. Mabel zou bemiddeld hebben bij het te vriend houden van de Gadaffi’s en het bevrijden van de bemanning.[DN]
 • 10.06.2011 0,1 procent van de misbruikgevallen komen uit de gelederen van de katholieke Kerk en de overige 99.9% niet. Daarmee driegt “een eclatante maatschappelijke misstand” uit het zicht te raken.[KN]05.07.2011 Edwin de Roy van Zuydewijn heeft verteld dat Prins Carlos (de oudste zoon van Prinses Irene) zich op incestueus seksueel wijze aan zijn jongere zus Margarita zou hebben opgedrongen. Dit zou Prinses Margarita tijdens haar huwelijk met de Roy van Zuydewijn aan hem hebben opgebiecht.[NU]
 • 05.09.2011 De nieuwe aangifte tegen Demmink namens Hüseyin Baybaşin wordt bekend.[BS] Nieuwe feiten zijn toegevoegd waaruit de samenspanning met de Turkse overheid zou blijken. Naast Demmink zou ook OvJ Hans Holthuis (Zwolle) en OvJ Jan Koers (Amsterdam) geïnterfereerd hebben.[WvdP]
 • 07.09.2011 Peter R. de Vries (54 jaar) kondigt aan te stoppen met zijn onderzoeksprogramma.[PRdeV] Dat vroeg hij zich al af op 19.04.2010 “Wil ik nog door als misdaadjournalist?”, nadat hij de misstanden bij de rechterlijke macht ontdekte.[PRdeV] Hij toonde in 2010 nog aan dat rechter Stolk van de Haagse rechtbank corrupt was en haalde in 2003 de wereldpers met “Mabel-gate” inzake criminele contacten van de vrouw van Prins Friso. Opvallend is dat de openstaande vragen in de contekst van deze site door hem wel zijn onderzocht, maar nimmer opgelost. Peter zegt in een toelichting dat het een “moeilijke, heel zware beslissing” was om te stoppen.[PRdeV]
 • 11.09.2011 Peil.nl samen met onderzoeksbureau Maurice de Hond doet een onderzoek onder de Nederlandse bevolking[MdH]

  Hieruit blijkt dat:

  • 100% (van de 42% mensen die daarvan iets heeft gehoord) denkt dat Joris Demmink schuldig is.[MdH]
  • 74% denk dat het Openbaar Ministerie geen objectief onderzoek doet.[MdH]
  • 91% vindt dat Joris Demmink tijdelijk moet opstappen als SG, totdat het onderzoek is afgerond.[MdH]
  • 77% vindt dat het niet terecht is dat sommige kranten hierover niet willen publiceren.[MdH]
 • 05.11.2011 “Claims dat Rome zich zou hebben proberen te mengen in regeringsonderzoeken naar het afhandelen van misbruikzaken door de Kerk, zijn ongefundeerd”, aldus het Vaticaan. “Misbruik van kinderen is een misdaad, zowel onder burgerlijk als onder kerkelijk recht.”[KN]
 • 09.11.2011 “Het allerbelangrijkste, erkenning en medeleven, daarin schiet de Kerk soms behoorlijk tekort.”, aldus onderzoekscommissie Deetman. “Zo raakten slachtoffers de weg kwijt tussen de instanties.” en “Men dient te beseffen dat het ‘slechts’ om inhalen van schade gaat, van wat men nooit heeft willen zien.”[KN]
 • 18.02.2012 Prins Friso gaat buiten de piste skieën met zijn jeugdvriend Florian Moosbrugger, krijgt een ski-ongeluk en raakt in coma.[NOS]
 • 07.03.2012 Journalist Micha Kat moet alle onrechtmatige uitlatingen (en links naar soortgelijke berichten) over Vissers & Moszkowicz Advocaten binnen drie dagen van zijn site Klokkenluideronline verwijderen.[RB] [RB] Het gevolg is dat veel informatie niet meer is te raadplegen via internet.
 • ??.04.2012 De oud-BVD’er Frits Hoekstra maakt in zijn memoires bekend dat Wisse Smit in de jaren negentig wel voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) gewerkt moest hebben.[wk] [FH]
 • 23.05.2012 Jorge Ponseti en prof.dr.Swaab vertellen dat pedofilie te zien is op een hersenscan. [KRO] [AN] De aflevering is (als enige) verdwenen van KRO’s afspeellijst op uitzendinggemist.nl.
 • 31.07.2012 Amerikaanse congresleden stellen vragen aan EU.[US-congress EU] De Amerikaanse Republikeinse congresleden Pitts (R-PA), Wolfe (R-VA) en Smith (R-NJ) hebben zich gemoeid in de affaire-Demmink en op 31 juli 2012 een brief geschreven aan het Duitse Europarlementslid Christian Ehler die contactpersoon voor de VS is. Ze vragen om samenwerking in de aanpak van handel en misbruik van vrouwenhandel en kinderen.[Rijk]
 • 17.08.2012 Ambassadeur Beking te Washingron schrijft een brief aan de Amerikaanse afgevaardigde Joseph Pitts inzake de Demmink-affaire.[Rijk]
 • 04.09.2012 Advocaat-generaal Aben heeft vandaag een conclusie genomen naar aanleiding van het herzieningsverzoek van Baybasin. Hierin adviseert hij de Hoge Raad nader onderzoek in te stellen naar de vraag of een grond voor herziening aanwezig is.[HR]
 • 14.09.2012 Amerikaanse congresleden stellen vragen aan Turkije[US-congress TR] inzake kinder -ontvoering, -handel en -misbruik.
 • 30.09.2012 Geruchten dan premier Marc Rutte, net als zijn broer, homofiel zou zijn worden tegengesproken. Hij heeft nog nooit een vaste relatie gehad, maar zou wel een relatie met Mabel Wisse Smit (thans prinses) hebben gehad. Ook zou Marc Rutte op de laatste Bilderberg-conferentie zijn uitgenodigd.[HD] [RTL-4] [wk] [VK]
 • 02.10.2012 De Hoge Raad beslist (LJN: BX6402, Hoge Raad , 11/02065 H) en verwijst de zaak naar de rolzitting van 9 oktober 2012; houdt iedere verdere beslissing aan.[HR]
 • 05.10.2012 Hoorzitting bij de Helsink Commissie[vimeo] onder voorzitterschap van Chris Smith, US-congres member. De Nederlandse regering zou hebben ingegrepen in de berichtgeving en liet het item verwijderen uit de Novum- en ANP-nieuwsuitzendingen op commerciele radiostations als Sky-radio.[KO]
 • 06.10.2012 Meerdere ooggetuigen stellen dat Demmink begin jaren ’80 contact had met crimineel Dick Willard. In de Haagse Schilderswijk stond Willard bekend als pooier van minderjarige jongens. Hij werd in 1991 vermoord door twee van zijn voormalige ‘seksslaven’. ‘Willard pochte over zijn klanten,’ zegt de 62-jarige Nico van Empel. ‘Ook over deze Demmink. Hij zei dat het een heel hoge ome was.’ De topman van Justitie zou ook zijn geobserveerd door leden van een Haagse hasjbende. Hun leider verklaart: ‘Mijn mensen zagen jongens bij hem in de auto stappen. Het ging om jongens van niet ouder dan 15 jaar.”[AD]
 • 08.10.2012 Diverse Tweede Kamerleden vragen om uitleg aan de minister. PVV-Europarlementariër Lucas Hartong eist ‘een onafhankelijk en diepgaand onderzoek en heeft een commissie van het Europees Parlement gevraagd de zaak-Demmink op de agenda te zetten’.[AD]
 • 09.10.2012 Topambtenaar Joris Demmink zou het AD voor de rechter dagen.[AD] Er gebeurt echter helemaal niets.
 • 23.10.2012 De Turkse overheid klaagt advocaat van der Plas en Klaas Langendoen aan wegens smaad.[BK]
 • 28.10.2012 Demonstratie op te Den Haag tegen Joris Demmink.
 • 28.10.2012 Burhan Kazmali laat weten dat de Turkse slachtoffers/getuigen met hun leven worden bedreigd en zijn ondergedoken.[BK] [KN] [TBJ]
 • 29.10.2012 Opstelten praat met misbruikslachtoffers in instellingen of pleeggezinnen die zich gemeld hebben bij de commissie-Samson.[TG] [TG]
 • 29.10.2012 De pedofiele voorkeur bij volwassenen is volgens Van Lunsen nauwelijks nog te veranderen. Een verbod op kinderporno kan zelfs tot meer kindermisbruik leiden.[NU] [TG]
 • 31.10.2012 AIVD mag niet langer meer zelfstandig inlichtingen in het buitenland inwinnen.[TG]
 • 31.10.2012 Erik van Beek stelt een oplossing voor ten behoeve van “gezonde” pedofielen: virtuele kinderporno. ex-Kamervoorzitter Verbeek (PVDA) begrijpt het niet.[VARA]
 • 20 JAAR LATER:  Joris Demmink wordt 65 jaar en gaat met pensioen. Volgens Fred Teeven was het hele reilen en zeilen van de SG gericht op het “de fietsen (van de ministers, redactie) uit de wind houden”.[MinV&J] Aan hem wordt echter niet de gebruikelijke koninklijke onderscheiding uitgereikt.[kanselarij]
 • 01.11.2012 De nieuwe SG Pieter Cloo treedt aan[Rijk], tegen de zin van de departementale ambtenaren in.[NRC] Ook bij hem lijkt politieke kleur en loyaliteit belangrijker dan onkreukbaarheid. In 2005 werd Cloo nog publiekelijk beschuldigd door een directeur van het UWV dat hij Europese aanbestedingsregels had geschonden door een deal te sluiten met burgemeester Opstelten van Rotterdam over de huur van een kantoor in die stad. Hij zou ook “met miljoenen hebben gesjoemeld”. Verder gaf hij in 2004 verkeerde informatie in de UWV-affaire, waardoor zijn baas Tjibbe Joustra (weggepromoveerd tot nu de voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid) moest opstappen. Het staat zijn benoeming niet in de weg. Net als zijn voorganger Demmink wordt ook Cloo al omstreden genoemd bij zijn aantreden. Daarmee heeft de VVD twee SG’s op cruciale posities: Justitie (Pieter Cloo) en Buitenlandse Zaken (Renée Jones-Bos).[advocatenblad]
 • 02.11.2012 Op de stoffelijke resten van de Turkse president Turgut Özal, die in 1993 officieel aan een hartaanval overleed, is gif gevonden. Hij was destijds in onderhandeling met Abdullah Öcalan, voorman van de Koerdische PKK, over een politieke oplossing voor de Koerdische kwestie.[TG]

05.11.2012 – heden Kabinet: Rutte II (VVD, PVDA) Ivo Opstelten / Fred Teeven

 • 06.11.2012 Homofile wordt ook in Amerika steeds meer gelegaliseerd. Tijdens de presidents verkiezingen stemde de Staat Maine als eerste staat vóór het homohuwelijk. In zes staten is het opgelegd en in dertig andere staten is het bij eerdere stemmingen afgewezen.[Trouw] Bovendien werd met Tammy Baldwin de eerste openlijke homoseksuele senator gekozen.[TG]
 • 06.11.2012 Bestofilie, net zo bizar als pedofilie: “Man die zich aan ezel vergreep wil dier terug”.[AD]
 • 08.11.2012 De Italiaanse premier Berlusconi staat terecht wegens (betaalde) seks met minderjatigen en machtsmisbruik.[NU]
 • 08.11.2012 Het arhief en de CD-roms (uit 1998) van Ulrich (Zandvoortse zaak) wordt gekraakt. Cliënten en banknummers zijn nu bekend. Er zijn meer dan 100.000 kinder slachtoffers.[MV]
 • 10.11.2012 Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken vergezelt het koninklijk paar in het kader van de afsluiting van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Op een “Demmink-affaire”, een “Saban B.-affaire”, een “Baybaşin-affaire” en nog wat andere zaken na, is het allemaal goed en geruisloos verlopen.[TG]
 • 10.11.2012 Natuurlijk zijn overheden nooit corrupt maar wel heeft het lucht- en ruimtevaartconcern EADS 70 miljoen euro betaald om personen uit Oostenrijk die bij de beslissing betrokken waren, om te kopen.[TG] Ook zou prins Bernhard in 1976 1,1 miljoen dollar hebben ontvangen van Lockheed.[wk] Dit is destijds uitgezocht door mr. André Donner[wk], zoon van minister van Justitie Jan Donner[wk] en vader van minister van Justitie Piet Hein Donner.[wk] De relatie Lockheed en Pim Fortuyn roept ook vragen op.[BNN]
 • 10.11.2012 De Britse publieke omroep BBC heeft alle onderzoeken van het nieuwsprogramma Newsnight opgeschort, nadat een Conservatieve politicus ten onrechte als pedofiel was beschreven.[TG] Vervolgens neemt de directeur en hoofdredacteur ontslag.[BBC] [Trouw]
 • 13.11.2012 De omgekeerde wereld: Negen Amsterdamse gezinnen met kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik door Robert M. zijn als gevolg van de omvangrijke zedenzaak verhuisd.[NU]
 • 13.11.2012 Een 25-jarige en 65-jarige man en een 20-jarige vrouw die twee 16-jarige meisjes in de prostitutie dwongen, hebben daarvoor in hoger beroep respectievelijk: 2,5 jaar (+0.5 jaar voorwaardelijk); 1 jaar (+1 jaar voorwaardelijk); 20 maanden gevangenisstraf gekregen. De 65-jarige man regelde ook heroïne en cocaïne.[TG] Baybaşin kreeg voor drugshandel levenslang en Saban Baran cummulatief 15 jaar.
 • 14.11.2012 Peggy A. (29) lokte Nigeriaanse meisjes en vrouwen naar Nederland om geld aan hen te verdienen door ze onder dwang in seksclubs in onder meer Aken, Heerlen, Geleen en Linne te laten werken. Ze kreeg 20 maanden cel voor mensenhandel. Zij was zelf als meisje naar Nederland gesmokkeld en wist dus hoe ze als ‘madam’ met deze praktijken geld kon verdienen. De derde verdachte, Johan M. (51) kreeg 2 maanden cel voor mensensmokkel.[TG](Een paar openstaande CJIB-boetes levert meer gevangenisstraf op.)
 • 15.11.2012 Voormalig hoofdredacteur van het NOS Journaal Hans Laroes maakt bekend dat de Staat en politici vaker de berichtgeving van het NOS Journaal probeerden te beïnvloeden.[TG]
 • 17.11.2012 Piet Hein Donner is de hoogste binnenkomer in de lijst “meest invloedrijk”, naast o.a. voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer en Hans Wijers.[VK]

Het is verboden bewijs in je bezit te hebben.
Maar zonder bewijs kunt U geen aangifte doen. Indien U in het bezit bent van illegale bewijzen wordt U vriendelijk verzocht al het belastende materiaal in te leveren, waarna het OM voor deskundige vernietiging zal zorgdragen.

 • 17.11.2012 Onderzoeksjournalist André Vergeer neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door misstanden binnen Justitie in relatie tot kindermisbruik en kinderpornografie aan de kaak te stellen. Daarmee begeeft hij zich heel moedig in een belangenconflict.
  Overigens ook mèt bewijs, zoals uit zijn artikel blijkt, kunt u geen aangifte doen.[MV] De journalist toont aan dat Justitie willens en wetens medeplichtig is aan kindermisbruik. Doordat ik zijn  WARNING: DO NOT CLICK
   artikel over kindermisbruik  DO NOT CLICK heb gelezen heb ik net als de veroordeelde officier van justitie Tonino als “bijvangst” de cache van mijn PC gevuld met ongeoorloofd materiaal. Aangezien de officier van Justitie van Leeuwarden Henk Mous heeft toegegeven dat hij ook de site van Klokkenluideronline bezoekt,[JDTV] heeft hij deze informatie nu ook op zijn PC staan. Ik heb geprobeerd het te verwijderen maar dat is technisch erg lastig. Ik weet niet hoe dat moet en het OM blijft in gebreke om dat uit te leggen. Ook het hoofd Cybercrimes kan daar geen uitleg over geven, omdat hij het niet kan opzoeken in zijn handboek.[POW-news] Mocht het OM ons hiervoor desondanks toch willen vervolgen dan nodig ik hen van harte uit.
 • 23.11.2012 Vitório Nyenhuis, sinds 1 maart 2012 honorair consul van Nederland in Manaus Brazilië, wordt verdacht van betrokkenheid bij kindermisbruik. Agenten hebben vrijdag zijn huis in de stad Manaus doorzocht. Telefoons, computers, cd’s, dvd’s en geld zijn in beslag genomen. Hij zou deel hebben uitgemaakt van een groot netwerk in de stad Manaus. De politie in totaal 46 huizen doorzocht en zijn acht mensen opgepakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de huiszoeking. Saillant detail is dat tegelijkertijd Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hun vijfdaagse officiële bezoek aan Brazilië afsloten op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro.[TG]
 • 24.11.2012 Advocaat Job Knoester, raadsman van vader Bauke Vaatstra, eist dat het justitieoptreden tot op het bot wordt onderzocht door een onafhankelijke reviewcommissie, omdat het jarenlang het onderzoek heeft tegengehouden.[TG]
 • 27.11.2012 Bijbaantjes van in ieder geval vicepresident en raadsheer Alexander Labohm liggen bij de Raad voor de Rechtspraak onder het vergrootglas. Ook naar de nevenfuncties van raadsheer Cees van Leuven is onderzoek ingesteld.[TG]
 • 27.11.2012 De ministers van Buitenlandse zaken en Justitie geven hun antwoorden op de kamervragen.[KN] [MinBuza] [MinBuza] Het antwoord is gebaseerd op een eigen verklaring en daarmee onvoldoende. Buza had aan de Turkse overheid een overzicht moeten vragen gelijkende op dit voorbeeld.[vb]
 • 03.12.2012 Het OM pakte 55 personen in Zeeland op. In 2004 deed ze dat ook al met 30 personen, wat op niets uit liep. Ze zouden lid zijn van een terroristische organisatie PKK.[TG] De PKK is een afscheidingsbeweging die een eigen Koerdistan staat wil vestigen.
 • 05.12.2012 Het OM gaat in beroep tegen de van meineed verdachte rechters Kalbfleish en Westenberg.[TG]
 • 06.12.2012 Mr Luca VOLONTÈ, Italy, voorzitter van de Europese Volks Partij (o.a. CDA) vraagt het Europese Parlement om een onafhankelijk onderzoek naar de Nederlandse overheid inzake kindermisbruik.[EP]
 • 30.01.2013 Tweede Kamer wil onderzoek naar vrouwelijke pedofielen. Een ‘hulpverleenster’ van pedofielen vereniging Martijn stimuleert om seks te hebben met minderjarigen en biedt zelfs een tweejarige kind daarvoor aan, waarvan de vader niet op de hoogte is.[NU]
 • 01.03.2013 Schokkende berichten bij OVSE over hoofdgetuigen tegen Demmink[KN]
 • 07.03.2013 ‘Hoger beroep pedoclub Martijn onrechtmatig’ Ook oordeelt de aanklager dat er een zwaarwichtig publiek belang is bij de bescherming van het kind tegen de activiteiten van de vereniging Martijn.[NU]
 • 07.03.2013 Turkse regering stelt onderzoek in naar affaire Demmink[KN] 

 

DE REDACTIE BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM REPLAYS, LINKS IN REPLAYS E.D. TE VERWIJDEREN, IN HET BIJZONDER ALS HET REACTIES OP BIJBELSTUDIES BETREFT DIE TOT DOEL HEBBEN EEN TOTAAL ANDERE VISIE, AL DAN NIET OP EEN SLINKSE MANIER, TE BRENGEN, DIE VAN ONZE ZIENSWIJZE AFWIJKT.

BOINNK!!! © 2007 - 2014 All Rights Reserved. Using WordPress 3.8.1 Engine