1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. Informatie (cookies) die op onze server wordt opgeslagen dient slechts voor een juiste werking van de website en worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Met het bezoeken van onze site verklaart u zich hiermee akkoord.

Wij zijn geen 'officiële' vereniging. Door een officiële vereniging op te richten, zouden we via de de vereniging weer gekoppeld worden aan de Natuurlijk Persoon en ons daarmee met deze persoon identificeren. De vereniging zou weer eigendom van de Staat zijn. Wij zijn echter onze eigen Staat.

Wij beroepen ons op ons geboorterecht om ons als mensen te verenigen en nemen daarvoor de volledige verantwoording.