Dit is de procedure die we hebben gevolgd naar onze banken.

De bijbehorende documenten zijn te vinden onder Downloads.

22 januari: Juridische kennisgeving naar de directie van de Regiobank gestuurd.

12 februari: Regiobank schrijft oa. dat we 'gehouden zijn om de hypotheeknota's te voldoen'. Tot op heden hebben we nog nooit een nota ontvangen. De bank werkt met automatische incasso's. Doordat we er voor zorgen dat er niet voldoende saldo op de rekening staat, sturen ze vervolgens een herinnering, die niet van een naam is voorzien en door een computer ondertekend is.

 

 


21 maart: Juridische kennisgeving aan de Regiobank, waarin wordt vastgesteld dat ze niet inhoudelijk hebben gereageerd en daarmee hun misdaden toegeven. Elke volgende termijnbetaling zal daarom als bewijslast in het strafdossier worden bijgevoegd.

24 maart: standaard herinnering van de Regiobank. Een nota of factuur, dan wel rechtsgeldige vordering sturen ze niet.

14 april: Juridische kennisgeving over de inhoud van de herinnering van de bank

27 mei: nog een juridische kennisgeving over de inhoud van een herinnering vergelijkbaar met die van 24 maart

4 juni: brief van de Regiobank, waarin ze verklaren dat ze hun vorderingen niet hoeven te ondertekenen.

6 juni: reactie op de brief van 4 juni, waarin we mededelen, dat ze inderdaad niet verplicht zijn om te ondertekenen, maar dat wij dan niet de verplichting hebben om er op te reageren.

12 juni: aanmaning van de Regiobank

23 juni: Sommatie van de Regiobank

16 juli: Opeisen schuld van de Regiobank zonder naam of handtekening

18 juli: brief niet ontvankelijk verklaart wegens ontbreken van naam en handtekening. Verder medegedeeld dat er geen betalinsgachterstand is, omdat er geen vordering is.

24 juli: Opeisen schuld van de Rgiobank met naam en handtekening!

29 juli: brief aan Regiobank dat nog het een en ander ontbreekt.

8 augustus: Regionbank stuurt kopie leenofferte (=contract) en hypotheekakte en lijst openstaande betalingen.

13 augustus: Regiobank medegedeeld dat dit niet de documenten zijn waarom gevraagd is. Het kopie leenofferte komt er wel heel dicht bij.

18 augustus: Een bevestiging van Regiobank voor een bezoekafspraak. Wij waren in de veronderstelling dat het ging om inzage in de authentieke akte en vorderingen, maar in de bevestiging bleek het om een betalingsregeling voor de 'betalinsgachterstand' te gaan.

19 augustus: afspraak met Regiobank afgezegd, omdat er geen betalingsachterstand is.

20 augustus: Regiobank corrigeert zich en zegt dat het voor de inzage in de stukken is.

Er komen nog steeds betalingsherinneringen binnen, maar een nota of anderszins rechtsgeldig document waaruit een juridische vordering zou blijken hebben we nog niet ontvangen. Dit kunnen ze ook niet sturen, omdat ze dan een contract met ons aangaan. Degene die dat ondertekent is dan juridisch aansprakelijk.

Blijkbaar hebben we in het verleden altijd vrijwillig ons geld afgedragen aan deze instellingen. Zoek het maar eens na in de documenten die je in het verleden van de bank hebt ontvangen. De kans dat er één rechtsgeldige vordering bij zit is nihil.

Mocht de bank overgaan tot een civiele procedure om het contract op te zeggen, dan dient de bank aan te tonen dat ze gevorderd hebben. Het gaat er in deze procedure om, of de gedaagde aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Als er geen vordering is, dan is er ook geen betalingsverplichting. Ik stel in een van de laatste brieven dan ook, dat ik bereid ben te betalen, maar dat hier tegenover een rechtsgeldige vordering dient te staan.

Zodra de bank een rechtsgeldige vordering stuurt, dan pas kan je ze voor een strafrechtbank dagen, omdat er dan sprake is van afpersing/poging tot afpersing. Zoals gezegd, tot nu toe hebben we altijd vrijwillig betaald, zonder rechtsgeldige vordering. Volgens de wet is een vrijwillige betaling, ook onder dwang, een schenking.

Update:
Op 21 augustus waren we uitgenodigd voor een gesprek op het hoofdkantoor van Regiobank in Utrecht. Na enig heen en weer schrijven zou het gaan om inzage in de gevraagde documenten. In Utrecht aangekomen werd ons een grosse van de hypotheekakte onder de neus geduwd. We hebben toen duidelijk gemaakt dat dit niet was gevraagd, maar dat het zich om het originele leencontact handelt. Ook hadden ze geen rechtsgeldige vorderingen ter plaatse. Na enige discussie en uitleg van onze zijde vroegen ze of we tot betaling over zouden gaan als zij het originele contract ter inzage zouden geven en rechtsgeldige facturen uit zouden stellen. Dit hebben we bevestigd. Zij zouden daarvoor op korte termijn gaan zorgen.

Update 23 september:
Taal nog teken van Regiobank. Geen herinneringen, geen notaris, geen deurwaarder en geen officiële documenten.

Aanwijzing:
Wat blijkbaar veel efficienter is dan het opvragen van de originele leenovereenkomst is de betalinsgvordering. Deze vordering volgt uit de contractuele verplichting, maar dient separaat afgegeven te worden. Zie hier wat een rechtsgeldige vordering inhoudt. De bank kan geen rechtsgeldige factuur afgeven, omdat een factuur ook juridische verplichtingen schept en dat willen ze niet. Pas na facturatie wordt hun handelen frauduleus. Het voldoen van een vordering die niet rechtsgeldig is - wat dus in wezen geen vordering is - staat gelijk aan een schenking en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Dit geldt in wezen voor alle vorderingen: de belastingdienst, de ziektekostenverzekering zonder contract, het CJIB, de huur etc.

Zonder rechtsgeldige vordering is het niet mogelijk een rechtsgeldige betaling te doen. Alles wat daaruit betaald wordt is een schenking, waaraan je na betaling geen rechten meer kunt ontlenen. Dit geld is niet meer terug te vorderen en ook op de vermeende diensten die verricht zouden zijn kan men geen rechten aan ontlenen.

STOP DUS MET VRIJWILLIG TE BETALEN!!!! VRAAG OM EEN RECHTSGELDIGE FACTUUR!!!