Alleen een rechtsgeldige vordering geeft de verplichting tot betaling. Als de vordering niet rechtsgeldig is, dwz niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, is er geen betalingsverplichting. Sterker nog, als ik een niet-rechtsgeldige vordering (wat eigenlijk geen vordering is) betaal, dan doe ik in feite een schenking. Deze schenking kan ik niet terug vorderen en ik kan er ook geen rechten aan ontlenen.

Een rechtsgeldige vordering is in feite een waardedocument. Ze wordt over het algemeen vereffend met valuta of verrekend met andere vorderingen. Als u een rechtsgeldige vordering ontvangt, waarvan u meent dat deze onterecht is, dan dient u bezwaar aan te tekenen tegen deze vordering. Anders blijft de verplichting op u liggen. Dit kan zelfs zover leiden dat het tot een rechtszaak komt.

 

Daarom dient een factuur of vordering te worden voorzien van de naam en handtekening van mens of natuurlijk persoon indien het onder titel van een bedrijf is. Als het onder titel is dient deze persoon ook nog door het bedrijf geautoriseerd te zijn om dergelijke documenten te ondertekenen (bevoegdheid). Het is de mens of natuurlijk persoon die waarde aan het document geeft. Een machine kan geen waarde produceren. Iemand dient zich ook verantwoordelijk te stellen voor de vordering, zodat er verhaal gehaald kan worden in het geval van een onenigheid. Een machine heeft geen verantwoordelijkheid.

Je zou dus kunnen stellen dat een rechtsgeldige vordering aan de volgende minimale eisen dient te voldoen:

  • Uniek factuurnummer
  • Factuurdatum
  • Betalingstermijn
  • Factuurbedrag met omschrijving
  • betalingswijze
  • Naam van de geautoriseerde persoon
  • Natte-inkt-handtekening van de geautoriseerde persoon

Natuurlijk worden er vandaag de dag door de voortschrijdende automatisering vele facturen uitgesteld, die niet zijn voorzien van een handtekening. Die zijn juridisch gezien dus niet rechtsgeldig. Omdat we het contract over algemeen vrijwillig zijn aangegaan en de wederdienst kennen die is geleverd, betalen we deze niet-dwingende vorderingen vrijwillig. Bij een betalingsachterstand kan men zich hier echter wel op beroepen.

Zoals je kan lezen in het artikel vrijwillige betaling hypotheek stellen banken niet graag rechtsgeldige nota's uit, omdat een nota tevens een contract is en een verplichting inhoudt. En ze willen blijkbaar helemaal geen verplichtingen naar hun 'klanten' hebben.

Hetzelfde zien we bij de belastingdienst. Ze stellen aanslagen uit, die niet zijn voorzien van een naam en handtekening van de verantwoordelijke, geautoriseerde persoon. Ze schrijven 'DE ONTVANGER' of 'de inspecteur'. Dit is geen natuurlijk persoon en een echte handtekening ontbreekt.

Eigenlijk hoef ik hier dus niet op te reageren, omdat het bericht geen rechtskracht bevat. Hierop volgen dan nog een aantal berichten van de belastingdienst die mij vorderen het openstaande bedrag te voldoen met de nodige dreigementen, die echter op een niet-rechtsgeldige vordering terugverwijzen. Als ik zou voldoen aan het verzoek tot betaling, dan betreft het hier een vrijwillige bijdrage, waaraan ik geen rechten kan ontlenen.

Negeer ik de brieven van de belastingdienst, dan draagt deze de 'vordering' uiteindelijk over aan de belastingdeurwaarder. Het ligt binnen zijn taak om de vordering op rechtsgeldigheid te controleren en bij juistheid te betekenen (exploot). Hij is dus diegene die een niet-rechtsgeldige vordering rechtsgeldig maakt door middel van zijn handtekening. Het deert hem blijkbaar niet dat hij hierbij fraude pleegt.

Het is mij op dit moment nog onduidelijk onder welke vlag de belasting(deurwaarder) opereert. De definitie van deurwaarder is postbode en hij heeft over het algemeen noch een eed afgelegd, noch is hem op wettelijke basis enige autoriteit verleend. We hebben onze belastingdeurwaarder om opheldering gevraagd, maar tot op heden heeft hij niet willen antwoorden. Het is echter mogelijk dat hij via een omweg (stiekem) als gerechtsdeurwaarder optreedt, omdat het aan een gerechtsdeurwaarder is om een exploot te ondertekenen. Als dat zo is, dan is hij gehouden te handelen conform de Gerechtsdeurwaarderswet. En dat onderwerpt hem aan bepaalde verplichtingen.

Deze rechtsgeldige vordering geldt natuurlijk ook voor het CJIB, de gemeentelijke sancties (parkeerboetes) ed.

Commentaar en aanvullingen op dit bericht richten aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.