Geld uit het niets

Dhr. Brosens durft het hard op te zeggen: Geld maakt de bank uit het niets. Dat hebben we internationaal afgesproken (dus dat maakt het legaal).

Video van de website ommekeer-nederland.nl

Tilasmi Frigge spreekt op het Binnenhof met Joeri Oltheten over de corrupte regering, de geldschepping en waarom je aangifte moet doen tegen de staat der Nederlanden.

Joeri Oltyheten is bestuurslid van de stichting Basisinkoemen. Samen met Tilasmi Frigge praten ze over de banken, geldschepping en de rol van de staat. Het Bilderberg Binnenhof wordt de regering genoemd. De regering werkt niet meer voor het volk maar voor de transnationale bedrijven. Er is een oorlog gaande vanuit de financiële markten tegen de mensheid. En de staat is overgelopen.

Wat kunnen we doen om ons land terug te krijgen? Hoe komen we van onze staatsschuld af?

Een uitzending van Tros Radar Extra van 2013, herhaal uitgezonden in mei 2014.

Tros Radar Extra: De Schuldvraag

In deze uitzending wordt het in zekere mate duidelijk waar ons geld vandaan komt.

Als we geld lenen bij de bank, dan stellen we ons daarbij het volgende voor:
we sluiten een lening af en de bank stelt ons het geld, dat spaarders hebben ingelegd, ter beschikking. Dat klinkt toch eenvoudig en logisch, of niet.

De werkelijkheid is echter precies het tegengestelde: als wij bij de bank een schuldbekentenis ondertekenen (het leencontract), dan 'mag' de bank met dit waardedocument het geld creëren. Officieel dient de bank een 'backup' van 10% eigen vermogen te hebben, maar in de praktijk komt ze nog niet aan 2% (zie reportage Tros Radar).
De bank doet zelf dus geen of nauwelijks een investering. U dient echter dit geld wel met rente terug te betalen.
De bank zelf mag met dit kapitaal (de schuldbekentenis) weer leningen verstrekken, officieel het 10-voudige van wat u heeft geleend.