4.  1990 – 2000 de sleutelposities bij Justitie

07.11.1989 – 22.08.1994 Kabinet: Lubbers III (CDA, PvdA) Ernst Hirsch Ballin / Aad Kosto

 • 1990-1993 [JD @ MinJus] directeur-generaal Rechtspleging[UL]
 • † 1991 17.03.1991: Vondst van het stoffelijk overschot van de kinderarts Joyce Labruyere.[mk]
 • 13.11.1991 Aanslag op Aad Kosto, vanwege zijn vreemdelingenbeleid, en op het Ministerie van Binnenlands Zaken (opgeeist door RaRa)[HN] [EV]
 • 1992: Politie inval in het Brabantse Waalre: ‘Temse netwerk’ ontdekt met Lothar Glandorf, Roby van der N, Norbert de R.[NRC]
 • 1993-2000 [JD @ MinJus] directeur-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken[mk]
 • 16.09.1992 (Zwarte Woensdag) De Engelse regering werd gedwongen de munt te devalueren. Meesteroplichter George Soros, voor wie Mabel Wisse Smit zou werken, maakte meer dan 1 miljard dollar winst op de affaire.[EcdRZ]
 • Van 01.04.1990 tot 01.07-1995 was Ed Nijpels burgemeester van Breda. Volgens Wicher Wedzinga zouden de ministers van JustitieDonner en Hirsch Ballin samen met Ed Nijpels en Joris Demmink een SM-club Paradise hebben bezocht in Breda.[WW] De eigenaar(esse) bevestigt de cliëntèle van ministers en hoge raadsleden.[BV]
 • 1993 Demmink beschikt over twee paspoorten. Een persoonlijk en een diplomatiek.[VN]
 • 1993 Onder leiding van de Arnhemse officier van justitie Jan Koers wordt een geheim samenwerkingsmemorandum opgesteld tussen Turkije en Nederland. De Nederlanders richtten een geheim kantoor in Istanbul in en betaalden een afluistersysteem voor de Turkse telefooncentrale. De Nederlanders kregen hulp van Turkije om mega-heroïne-onderzoeken in Turkije en Nederland te draaien, zoals de 4M-zaak te draaien en het Sitoci-onderzoek. Maar de Turken wilden nog iets terug. Ze eisten dat Nederland een strafrechterlijk onderzoek zou draaien tegen Hüseyin Baybaşin. De Koerd Baybaşin was op dat moment staatsvijand nummer één in Turkije. Officier van justitie Jan Koers weigerde aan dat onderzoek tegen Baybasin mee te werken en wordt vervangen door Hugo Hillenaar.[CS]
 • 1993 Mabel Wisse Smit heeft een relatie met Mohammed Sacirbey, op dat moment VN-ambassadeur van Bosnië en Herzegovina. Volgens het NIOD-rapport[NIOD] over Srebrenica werden Sacirbey en Wisse Smit door ambtenaren aangewezen als de enige twee personen buiten het Nederlandse politieke en ambtelijke circuit die invloed uitoefenden op het Nederlandse beleid ten aanzien van de Balkan.[wk]
 • 17.04.1993 De Turkse president Turgut Özal wordt dood aangetroffen. Officieel zou het om een hartaanval gaan. Maar er werd altijd gesteld dat hij vergiftigd was. In 2009 werd prof.dr.Haberal hiertoe gearresteerd. In 2012 is daadwerkelijk gif gevonden.[TG]
 • 1994: Commissie Wieringa (incl. Ybo Buruma inzake corruptie bij politiekorpsen en start van de IRT-affaire.[wk]
 • 1994: HIK-team Rotterdam (Handel-In-Kinderen) onderzoekt de verdwijning van het Duitse jongetje Manuel Schadewald.[AVRO] [mk] De Duitser Lothar Glandorf staat aan het hoofd van een escort-club en een netwerk in handel en seks met minderjarige jongens.[mk] Vanuit Polen en Tsjechië worden jongens gesmokkeld naar België[wk] en Nederland met medewerking van de Nederlandse overheid.[AVRO] [mk] Afgetapte telefoongesprekken, processen-verbaal en aantekeningen van de politie tonen “bestellingen” en “voorbereidingen” van jongens aan, door Nederlandse notabelen.[AVRO] [mk]
 • 1e GERUCHT:  De topambtenaar Joris duikt op in het HIK-onderzoek. Dit zou geen Joris D. maar Joris F. zijn (volgens een ingewijde van het HIK-team). Joris F. wordt veroordeels tot 240 uur dienstverlening en een halfjaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Zijn identiteit is nog steeds onbekend. De uitspraak “De bedoelde topambtenaar (Joris Demmink, redactie) kwam niet in het onderzoek voor”, aldus Hirsch Ballin, zou daarmee correct zijn.[SdJ] In een vervolgbericht wordt aangegeven dat het om een ambtenaar op het departemenet VWS (Volksgezondheid) gaat en niet om justitie. Daaruit mag in beginsel worden afgeleid dat het met redelijke zekerheid niet om JD gaat.[SdJ]

22.08.1994 – 03.08.1998 Kabinet: Kok I (PvdA, VVD, D66) Winnie Sorgdrager

 • 1995-1997 Joris Demmink zou in het Anne Frank Plantsoen sex hebben gehad met minderjarigen (bron: Frank Leenders).[NOVA]
 • † 1995 De eerste Marc Dutroux doden vallen. Er zouden vele hoogwaardigheidsbekleders betrokken zijn. Dutroux beweerde slechts een klein radertje in een veel groter netwerk te zijn en in opdracht te handelen.[wk]. Er zou een relatie bestaan met de Zandvoort zaak in Nederland, waarin ook Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders zijn betrokken.
 • 1995 Hüseyin Baybaşin vraagt politiek asiel aan in Nederland. Hij zou veel weten over betrokkenheid van Turkse autoriteiten bij smokkel van verdovende middelen, moord, geweldpleging, ontvoering en afpersing. Hetzelfde jaar verzocht Turkije Nederland om uitlevering.[wk]
 • 03.11.1996 In 1996 ratificeerde Turkije verder het Verdrag van Wenen uit 1988 over de handel in verdovende middelen. Een jaar later constateerde de Duitse rechter Rolf Schwalbe dat toenmalig premier Tansu Ciller contacten onderhield met drugshandelaren.[PE] Het Susurluk-incident legt banden bloot tussen de Turkse overheid, de Nederlandse IRT-overheid en de georganiseerde misdaad.[mk]
 • † 1997 31.08.1997 Prinses Diana Spencer krijgt een auto-ongeluk. De prinses zette zich in voor de bescherming van kinderen.
 • † 1997 21.10.1997 Maarten van Traa krijgt een auto-ongeluk. Hij onderzocht de IRT- en Rolodex-affaires.
 • 1997 Rolodex- of Embargo onderzoek te Amsterdam, naar een pedo-netwerk met hooggeplaatste personen, waaronder de oud-advocaat van KoninginFrits Salomonson (partner van Oscar Hammerstein), twee hoofdofficieren van justitie (Jan Wolter Wabeke en Hans Holthuis), een oud-bewindsman en een Amsterdamse professor Ger van Roon, alsmede meldingen bij de BVD over de seksuele escapades van Demmink.[mk]
 • ??.??.1997 De Aziëcrisis ontstaat en George Soros, voor wie Mabel Wisse Smit zou werken,[EcdRZ], werd door de Maleisische premier Mohammed Mahatir hier persoonlijk voor verantwoordelijk gesteld.
 • 28.10.1997 De rechter verbiedt de uitlevering van Hüseyin Baybaşin aan Turkije omdat Baybasin gemarteld was en er gevaar was dat hij weer gemarteld zou kunnen worden vanwege zijn betrokkenheid bij de Koerdische zaak.[wk]
 • 14.01.1998 PG Dato Steenhuis raakt in opspraak door de Bakkenist-schijn-van-belangenverstrengeling. Andere PG’s, waaronder René Ficq, en de voorzitter van het college der PG’s Arthur Docters van Leeuwen raakten betrokken, waardoor er een gezagscrisis ontstond met Winnie Sorgdrager. Steenhuis werd van Leeuwarden overgeplaatst naar Arnhem en Docters van Leeuwen werd ontslagen.[wk]
 • 27.03.1998 De Koerdische zakenman Hüseyin Baybaşin wordt in Nederland aangehouden en gevangen gezet.[wk]
 • 29.05.1989 Dochter Marie-Helène Angela van mr. Hans van den Broek (minister buitenlandse zaken) trouwt als Marilène[HKH] met Prins Maurits.

03.08.1998 – 22.07.2002 Kabinet: Kok II (PvdA, VVD, D66) Benk Korthals

 • † 1998 15.11.1998 Gina Pardaens ontdektte links tussen Dutroux en het Zandvoort netwerk en krijgt een auto-ongeluk.[gp]
 • 16.01.1999 Er blijken Turken, die aanhanger zijn van de Koerdische PKK, als tolk te werken voor de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND). Staatssecretaris Cohen besloot de BVD in te schakelen nadat de ambtelijke top het ministerie van Justitie eind vorig jaar op de hoogte kwam van een 59 pagina’s tellend onderzoeksrapport van Bos-Veterman & Van As Advocaten te Nieuwegein. Ook zouden ambtenaren van de IND steekpenningen hebben aangenomen van tolkenbureaus. Hierover had de BVD vorig jaar al een onderzoek uitgevoerd nadat de dienst daarover begin vorig jaar al informatie had bereikt. Het ministerie van Justitie liet ons deze week weten dat uit een rapportage van de BVD blijkt dat “geen van de beschuldigingen ten aanzien van de integriteit van de IND-medewerkers gestaafd kan worden door feiten”. Dit staat in schril contrast met de in het rapport afgelegde verklaringen. Met betrekking tot de rol van de mogelijke betrokkenheid van tolken bij mensenhandel en het vervalsen van verklaringen, is het BVD-onderzoek in volle gang. mr.Bogaers: “Ik denk dat de staatssecretaris maatregelen zal moeten treffen. Ik denk dat een parlementaire enquête geboden is.”[TG]
 • † 1999 01.05.1999 Moord op Marianne Vaatstra. Verdachte asielzoeker Ali Hassan wordt weggesluisd.[WD] [WD] [KN] Er zou sprake zijn van misbruik (tot aan snuff-movies toe) op het terrein van het asielzoekerscentrum te Kollum.[mk] Het politieonderzoek zou volgens de ouders van Marianne een grote leugen zijn.[wk] [EV] Zie verder ook onder: Beeld-rapportages en JD-TV: aflevering 59.