Kijk voor de handleiding in PDF of andere documenten die betrekking hebben op het volkstribunaal bij Downloads.

 

Handleiding voor een volkstribunaal (rechtspraak door het volk) volgens het Gewoonterecht

 Introductie

Wat samenkomt is het eerste gerechtshof in de geschiedenis dat een vonnis uitbrengt tegen de instituties Vaticaan en Kroon van Engeland. Maar ons hof brengt ook tekenen van de dageraad van een nieuw begrip van gerechtigheid: één begrip dat door de mensen zelf is bepaald en in het bijzonder door de slachtoffers van kerk en staat. Niet alleen om een oordeel te geven over hun vervolgers, maar ook om een nieuwe maatschappelijke en spirituele ordening te brengen om de systemen die verantwoordelijk zijn voor generaties lang voortdurende misdaden tegen de menselijkheid te ontmantelen.

 Van het grondhandvest van The International Common Law

 Court of Justice, 1 september 2012

Oprichting van het Bewind van Natuurlijke Vrijheid:

 Het Gewoonterecht en haar Rechtspraak

 

Een handleiding

 

uitgegeven door “The International Tribunal into Crimes of Church and State” ITCCS (Brussel)

Op 11 februari 2013 werd geschiedenis geschreven, toen voor het eerst een paus in vredestijd aftrad. Dit om een arrestatie vanwege het beschermen en ondersteunen van priesters die kinderen misbruikten te voorkomen.

Amper twee weken later werd diezelfde paus Benedictus, Joseph Ratzinger, schuldig bevonden door het “International Common Law Court of Justice for Crimes against Humanity, including child trafficking”. Het arrestatiebevel, dat voor hem niet onverwacht kwam en wat aanleiding was voor zijn ontslag, werd op 25 februari tegen hem uitgevaardigd.

Gerechtigheid ontlopend door binnen het Vaticaan te blijven, is Ratzinger momenteel een vluchteling voor het internationale recht en een levend voorbeeld van het Gewoonterecht om succesvol zogenaamde staatshoofden te vervolgen.

Het rechtmatig oordeel van het Internationale Gerechtshof van Gewoonterecht is wereldwijd gehoord. Dit heeft ertoe geleid dat er in eenentwintig landen vergelijkbare gerechtshoven worden opgericht om het recht terug te eisen van de rijken en hun medeplichtige regeringen.

Deze handleiding bevat instructies en uitleg voor degenen die van woorden tot daden willen komen. We spreken tot hen die de wereldwijde allesomvattende tirannie herkennen, maar ook actief betrokken zijn bij de ontmanteling van dat moorddadige systeem. Wij verlangen dat gerechtigheid terugkeert op aarde.

Je bent deel van een groeiende beweging om een nieuwe, bevrijde maatschappij te creëren binnen het omhulsel van het oude, door allereerst te zorgen dat de wet voor alle mensen gaat gelden. Deze nieuwe samenleving zal voortkomen uit elke daad van moed en integriteit van degenen die begrijpen wat er op het spel staat: en dat zijn onze kinderen en de toekomst van onze soort.