Algemeen

Wat zijn onze rechten?

Er zijn veel verdragen en verklaringen die de mensenrechten omschrijven. Maar waarom eigenlijk? Onze rechten of geboorterechten zijn toch heel duidelijk: niemand kan iets over mij bepalen zonder mijn toestemming, tenzij ik een ander zijn rechten schendt.

Het is voor onze overheersers belangrijk om de mensenrechten vast te leggen. Op het moment dat ze vast zijn gelegd, dan kunnen ze ons ontnomen worden. Eerder niet. We zien dat duidelijk bij de EVRM (Europese Verklaring van de Rechten van de Mens): daarin worden onze rechten opgesomd en... er worden voorwaarden aan verbonden.

Enkele voorbeelden:

Art. 4 Verbod op slavernij en dwangarbeid... behalve "elk werk of elke dienst, welke deel uitmaakt van normale burgerplichten".

Art. 8 Recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven... behalve "in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land"

etc.

Volgens de nationale wetgeving gaan internationale verdragen boven nationale wetgeving (art. 94 v. ned. grondwet). In het EVRM wordt weer teruggekoppeld naar de nationale wetgeving, waardoor het verdrag ondermijnd wordt.

Goede verdragen of slechte verdragen. Het is uiteindelijk om het even. We hebben geboorterechten en die zijn ongeschreven. Het is echter van het grootste belang, dat dit ook door een samenleving wordt gedragen. Daarbij dient de mens in de samenleving centraal te staan.

Een belangrijk punt in onze huidige vorm van samenleving is, dat we niet onze toestemming hebben gegeven voor dat wat er van ons wordt gevraagd. Natuurlijk vind (bijna) iedereen het normaal, dat er allerlei zaken van ons worden verlangd, die onmenselijk zijn.

Een voorbeeld hiervan is, dat je als burger alle wetten dient te kennen en dat het niet kennen van een wet is geen reden om niet bestraft te worden. Waarom laten we ons als kleine kinderen behandelen? Waarom laten we ons straffen als we zo een niet gekende regel overtreden? Komt dat niet door de enorme machtsmonopolie van de Staat die ons afschrikt? En wie is die Staat dan?

In deze tijd van corona-waanzin is het belangrijker dan ooit om te weten wat is en wat niet.

De Germanische Heilkunde is de ontdekking van dr. Hamer uit 1981. Op biologisch natuurwetmatige wijze beschrijft het de oorzaak van alle ziekten die uit zichzelf ontstaan, zoals kanker, chronische ziekten, allergieën en psychosen.

Deze kennis gaat gepaard met een aantal nadelen. Zou het in onze maatschappij worden toegepast, dan:

  • zou onze grootste industriële tak, de farmaceutische industrie volledig haar marktaandeel verliezen
  • zowel de kerk als de wereldregeringen zouden ons niet meer bang kunnen maken voor onzichtbare vijanden
  • het zou duidelijk worden wat het huidige systeem momenteel met ons doet en dat het mede de oorzaak is voor ons ziek zijn

Maar wel het grootste nadeel van deze ontdekking is, dat uzelf moet begrijpen hoe het functioneert, hoe uw lichaam en psyche functioneren. Anders is deze kennis waardeloos voor u.

Om u te helpen in uw weg naar medische onafhankelijkheid start de Germanische Heilkunde vanaf januari 2022 een Nederlandstalige basisopleiding, waarbij u zich in uw eigen tempo deze wetmatigheden eigen kunt maken.

Misschien heeft u nog nooit van de Germanische Heilkunde met zijn 5 Biologische Natuurwetten gehoord, maar er zijn al verschillende instellingen die pretenderen hierin opleidingen te geven. Er zijn ook al de nodige therapeuten die zeggen volgens de Germanische Heilkunde te behandelen.

Dit is echter de eerste officiële opleiding die door de ontdekker zelf, dr. Ryke Geerd Hamer, is geautoriseerd. Dr. Hamer heeft zelf tijdens zijn leven geen therapeuten mogen opleiden, dus een ieder die zegt dat hij een 'Hamer'-therapeut is, is met zeer grote argwaan te betrachten.

Op dit moment is de enige mogelijkheid om uw voordeel uit deze ontdekking te halen de zelfstudie. Deze basisopleiding kan u daarbij op weg helpen.

Kijk voor meer informatie op https://Germanische-Heilkunde.at

Een clip uit de presentatie van Mark Passio, The Cult of Ultimate Evel, waarin een journalist een voormalige Amerikaanse senator vraagt waar de regering haar autoriteit aan ontleent. De discussie die hieruit volgt leidt tot een zeer eenvoudige conclussie, die voor elke simpele ziel te begrijpen is. De regering creëert autoriteit uit het niets, net zoals banken geld uit het niets creëren.

 

Voorzien van Nederlandse ondertitels

geloof-214x300Wat je in dit boek aantreft gaat, naar alle waarschijnlijkheid, direct in tegen wat je is geleerd door je ouders en je leraren, wat je is verteld door de kerken, de media en de regering, en veel van wat jij, je familie en je vrienden altijd hebben geloofd. Ondanks dat, is het de waarheid, zoals je zult ontdekken als je jezelf toestaat het onderwerp objectief te overwegen. Niet alleen is het de waarheid, het kan wel eens de meest belangrijke waarheid zijn die je ooit zult horen. Meer en meer mensen ontdekken deze waarheid, maar daarvoor is het noodzakelijk verder te kijken dan vele eerder aangenomen overtuigingen en diepgeworteld bijgeloof, om de levenslange indoctrinatie opzij te zetten en een aantal nieuwe ideeën open en eerlijk te onderzoeken. Als je dit doet, zul je een dramatische verandering ervaren van hoe je de wereld ziet. Dat zal in het begin vrijwel zeker ongemakkelijk voelen, maar op de lange termijn is het de moeite zeker waard. En als genoeg mensen ervoor kiezen om deze waarheid te zien, en die omarmen, zal het niet alleen het wereldbeeld van die mensen drastisch veranderen, maar het zal de wereld zelf drastisch veranderen, ten goede.

De Nederlandse Staat zoals wij die nu denken te kennen, heeft nooit écht bestaan. De Oranjes zijn middels verovering en onderdrukking aan de macht gekomen. Het hele systeem waarop de overheid is gebaseerd, is een geloofssysteem met toegepaste indoctrinaties en occulte satanische rituelen, om de elite die nu de macht hebben, hun positie te laten behouden.

Wij, de gewone mens, de mensen die zelf kunnen nadenken en handelen, die het systeem doorzien en verafschuwen, kunnen dit systeem niet meer accepteren. Wij hebben de verantwoordelijkheid maatregelen te treffen, om dit systeem bloot te leggen en op te heffen.

Maastricht, Holland and Rome:

Today, at sunrise on Easter, April 20, 2014, ceremonies in Rome, London, Maastricht and at the key energy centers of the earth proclaimed and invoked the spiritual disestablishment of the church of Rome and the entity governing it. The Maastricht Proclamation was made by Rev. Kevin Annett at the oldest catholic church outside of Italy.

The Proclamation was preceded by sunrise exorcism ceremonies at the Vatican and dozens of other locations under the authority of spiritual elders. To quote their statement,

"This third and final exorcism of the dark entity of Rome is accomplished. The power of that false church is forever broken, and replaced by a new spiritual gathering of free men and women under a new Covenant with the Creator. 

"The new Covenant stands solely on the authority, judgement and laws of God, and nullifies the de facto rule of church and state that wrongfully posed as lawful and legitimate authorities over mankind. The new Covenant replaces those de facto, criminal powers with the de jure, lawful government of God that overturns and replaces all unjust, man made authority of church and state."

The new Covenant issued today's Proclamation, which follows.The Proclamation has supreme spiritual and lawful authority and binding power under the laws of heaven and earth, and all free men and women are empowered to actively enforce it.

I, Kevin Daniel of the House Annett, give witness and judgement today to this Act and accomplishment of God on behalf of the Court and the Covenant.

   Issued by ITCCS Central, Brussels and the Covenanted Congregational Charter, New York - 20 April, 2014
 

.................