Volkstribunaal

Kijk voor de handleiding van een volkstribunaal in PDF onder downloads.

 

Een doorbraak in het nieuws over het gerechtelijk onderzoek tegen paus Franciscus uitgegeven door het Departement voor Burgerlijke Aanklachten te Brussel

Woensdag, 11 juni, 2014

Publiek Informatie Bulletin No. 5

www.itccs.org

In dit Rapport:

  • Ierse baby's zijn mogelijk ritueel vermoord: Nieuwe ooggetuigen in Ierland en Nederland beschrijven meer Negende Cirkel moorden. Belangrijke namen hierbij George Soros, Prins Friso en de Nederlandse Minister President.

  • Direct Action Units bereiden een stopzetting voor van de Negende Cirkel rituelen bij kerken in Montreal en Dublin.

  • Canadese common law Hoven dagvaarden onder de autoriteit van een nieuwe Republiek

  • Het verkrachten van een kind is geen misdaad binnen de Katholieke kerk: bekentenis van aartsbisschop voor het Amerikaanse gerecht is een oproep waarom het allemaal moet worden gestopt.

 

In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a. (Zaak rolnummer 18072014-002)

 

Uitspraak van de Magistraten van het Hof,

 

inclusief de meerderheid van stemmen met één afwijkende mening

 

Afgegeven in Chambers vrijdag, 18 juli 2014

 

De unanieme uitspraak van het Hof is dat de drie hoofdverdachten Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY zijn veroordeeld en schuldig bevonden zoals ten laste gelegd aan ondersteuning en medeplichtigheid van misdaden tegen de mensheid, inclusief moord, mensenhandel en een persoonlijke betrokkenheid in deze misdaden. Hun schuld is overtuigend gepresenteerd en bewezen buiten elke redelijke twijfel door de eisende partij.

 

De weigering van de gedaagden om op de rechtsgeldige dagvaardingen te reageren om het ten laste gelegde te ontkennen of te weerleggen, of om een tegenproces in hun eigen verdediging te presenteren, noodzaakte het Hof ertoe om hun zwijgen als een 'de facto pro confesso plea' te beschouwen, waarin hun schuld wordt bevestigd door hun weigering om te pleiten voor hun verdediging. Precedent heeft bevestigd dat pro confesso – de weigering van een gedaagde om te pleiten in een zaak van grote betekenis – de basis geeft voor een rechtvaardige veroordeling en afzetting van leiders en verantwoordelijke kerk- en staatshoofden. (The People in Parliament v. Charles Stuart, January 3, 1649)

In de Downloads van het Menu Mensenrechten zijn de documenten te vinden over de afgelopen en lopende processen van het International Common Law Court of Justice (www.itccs.org).

Oproep voor vrijwilligers om opgeleid te worden tot jurylid, vredesofficier en sheriff onder Gewoonterecht.

De vereniging Vrije-Mens organiseert op 5 juli aanstaande in de buurt van Tilburg de tweede bijeenkomst voor het inrichten van een volkstribunaal. Vertaling van the Training Manual van Kevin Annett, de handleiding voor een volkstribunaal vindt u op deze site onder: Mensenrechten -> Downloads -> ITCCS -> Algemene Documenten.

 

In de Downloads van het Menu Mensenrechten zijn de documenten te vinden over de afgelopen en lopende processen van het International Common Law Court of Justice. Informatie is te vinden bij The International Tribunal into Crimes of Church and State (www.itccs.org).

Oproep voor vrijwilligers om opgeleid te worden tot vredesofficieren en sheriffs onder Gewoonterecht.

 

De vereniging Vrije-Mens organiseert op 31 mei aanstaande in de buurt van Tilburg de eerste bijeenkomst voor het oprichten van een volkstribunaal. Vertaling van the Training Manual van Kevin Annett, de handleiding voor een volkstribunaal vindt u op deze site onder: Mensenrechten -> Downloads -> ITCCS -> Algemene Documenten.

 

Wie vaker op deze site, vrije-mens.org wat heeft gelezen, is er waarschijnlijk achter gekomen dat er van de uitvoering van het huidige rechtssysteem weinig of niets deugt. Het huidige rechtssysteem is in handen van het bedrijf Nederlandse Staat en wordt ons opgedrongen. Het heeft niets meer te maken met een eerlijk rechtsspraak. De Nederlandse rechters hebben trouw gezworen aan de Kroon. De Kroon, die zoals u in verschillende artikelen hebt kunnen lezen, door geweld en onderdrukking aan de macht is gekomen.

Ieder mens heeft echter recht op een eerlijke rechtspraak, dat is ons geboorte recht. Wij zijn door eeuwen van onderdrukking er zo aangewend, waardoor we onze rechten niet meer kennen.
Iedere mens is bij geboorte en van nature vrij, gelijk en soeverein en bezit een onvervreemdbaar weten van wat waar en juist is. Vanuit dit weten wat waar en juist is, is het ons natuurlijk recht, ook wel genoemd Gewoonterecht of Landrecht om als volk zelf recht te spreken. Met andere woorden de rechtspraak komt weer terug bij het volk. Kevin Annett heeft hiervoor een handleiding geschreven die u op deze site vindt. De rechtspraak vindt dan plaats middels een volkstribunaal. 

Voor het opzetten van een volkstribunaal in Nederland en België willen we een forum in het leven roepen, om onze kennis en krachten te bundelen.

De nationale wetgeving biedt de ruimte voor het inrichten van een volkstribunaal. Dit dient echter op initiatief van de bevolking zelf (dat zijn wij !) te gebeuren en kan niet door de Staat worden waargenomen.

Het mag een ieder duidelijk zijn, dat ons niet de rode loper zal worden uitgelegd als we dit initiatief nemen.

In juni zullen we dan ondersteuning van Kevin Annett van www.itccs.org krijgen voor onze activiteiten.

De eerste bijeenkomst zal op 31 mei in de buurt van Tilburg.

Ga naar Activiteiten om u voor dit evenement aan te melden. Verdere informatie zal orden verstrekt na aanmelding.

 

Kijk voor de handleiding in PDF of andere documenten die betrekking hebben op het volkstribunaal bij Downloads.

 

Handleiding voor een volkstribunaal (rechtspraak door het volk) volgens het Gewoonterecht

 Introductie

Wat samenkomt is het eerste gerechtshof in de geschiedenis dat een vonnis uitbrengt tegen de instituties Vaticaan en Kroon van Engeland. Maar ons hof brengt ook tekenen van de dageraad van een nieuw begrip van gerechtigheid: één begrip dat door de mensen zelf is bepaald en in het bijzonder door de slachtoffers van kerk en staat. Niet alleen om een oordeel te geven over hun vervolgers, maar ook om een nieuwe maatschappelijke en spirituele ordening te brengen om de systemen die verantwoordelijk zijn voor generaties lang voortdurende misdaden tegen de menselijkheid te ontmantelen.

 Van het grondhandvest van The International Common Law

 Court of Justice, 1 september 2012