Wie vaker op deze site, vrije-mens.org wat heeft gelezen, is er waarschijnlijk achter gekomen dat er van de uitvoering van het huidige rechtssysteem weinig of niets deugt. Het huidige rechtssysteem is in handen van het bedrijf Nederlandse Staat en wordt ons opgedrongen. Het heeft niets meer te maken met een eerlijk rechtsspraak. De Nederlandse rechters hebben trouw gezworen aan de Kroon. De Kroon, die zoals u in verschillende artikelen hebt kunnen lezen, door geweld en onderdrukking aan de macht is gekomen.

Ieder mens heeft echter recht op een eerlijke rechtspraak, dat is ons geboorte recht. Wij zijn door eeuwen van onderdrukking er zo aangewend, waardoor we onze rechten niet meer kennen.
Iedere mens is bij geboorte en van nature vrij, gelijk en soeverein en bezit een onvervreemdbaar weten van wat waar en juist is. Vanuit dit weten wat waar en juist is, is het ons natuurlijk recht, ook wel genoemd Gewoonterecht of Landrecht om als volk zelf recht te spreken. Met andere woorden de rechtspraak komt weer terug bij het volk. Kevin Annett heeft hiervoor een handleiding geschreven die u op deze site vindt. De rechtspraak vindt dan plaats middels een volkstribunaal. 

Voor het opzetten van een volkstribunaal in Nederland en België willen we een forum in het leven roepen, om onze kennis en krachten te bundelen.

De nationale wetgeving biedt de ruimte voor het inrichten van een volkstribunaal. Dit dient echter op initiatief van de bevolking zelf (dat zijn wij !) te gebeuren en kan niet door de Staat worden waargenomen.

Het mag een ieder duidelijk zijn, dat ons niet de rode loper zal worden uitgelegd als we dit initiatief nemen.

In juni zullen we dan ondersteuning van Kevin Annett van www.itccs.org krijgen voor onze activiteiten.

De eerste bijeenkomst zal op 31 mei in de buurt van Tilburg.

Ga naar Activiteiten om u voor dit evenement aan te melden. Verdere informatie zal orden verstrekt na aanmelding.