In de Downloads van het Menu Mensenrechten zijn de documenten te vinden over de afgelopen en lopende processen van het International Common Law Court of Justice. Informatie is te vinden bij The International Tribunal into Crimes of Church and State (www.itccs.org).

Oproep voor vrijwilligers om opgeleid te worden tot vredesofficieren en sheriffs onder Gewoonterecht.

 

De vereniging Vrije-Mens organiseert op 31 mei aanstaande in de buurt van Tilburg de eerste bijeenkomst voor het oprichten van een volkstribunaal. Vertaling van the Training Manual van Kevin Annett, de handleiding voor een volkstribunaal vindt u op deze site onder: Mensenrechten -> Downloads -> ITCCS -> Algemene Documenten.

 

 

De bijeenkomst op de 31ste mei zal erop gericht zijn elkaar te leren kennen, het uitwisselen van informatie en ervaringen met betrekking tot onze vrijheid als mens en hoe gaan we het opzetten van een volkstribunaal organiseren. Daarnaast zal er in een presentatie ook verdere uitleg worden gegeven over de nationale wetgeving en het nationaal rechtssysteem, met de mogelijkheden die het voor de vrije mens biedt.

 

Daar het op de bijeenkomst van de 31e gaat om een stuk voorbereiding op de komst van Kevin Annett van ITCCS.org, willen we in eerste instantie met de groep die uit deze bijeenkomst voortkomt de training met Kevin gaan doen. Het is dan ook mogelijk dat er in de toekomst geen uitnodigingen meer worden rond gestuurd wanneer Kevin Annett komt, omdat de groep zich reeds heeft gevormd.

 

Geef u daarom tijdig op via het menu Activiteiten -> Agenda -> Forum Volkstribunaal. U wordt dan verder geïnformeerd over het verloop.