In de Downloads van het Menu Mensenrechten zijn de documenten te vinden over de afgelopen en lopende processen van het International Common Law Court of Justice (www.itccs.org).

Oproep voor vrijwilligers om opgeleid te worden tot jurylid, vredesofficier en sheriff onder Gewoonterecht.

De vereniging Vrije-Mens organiseert op 5 juli aanstaande in de buurt van Tilburg de tweede bijeenkomst voor het inrichten van een volkstribunaal. Vertaling van the Training Manual van Kevin Annett, de handleiding voor een volkstribunaal vindt u op deze site onder: Mensenrechten -> Downloads -> ITCCS -> Algemene Documenten.

 

 

Na een eerste succesvolle bijeenkomst op 31 mei gaan we op deze dag de zaken die niet aan de orde zijn gekomen presenteren en onderwerpen verder uitdiepen. We willen een eerste verdeling van de arrondissementen maken met diegene die zich hebben aangemeld als aspirant jurylid.
 

 Opzetten draaiboek voor het trainen van aspirant juryleden. Welke informatie wordt gegeven en aan welke minimum voorwaarden dient een jurylid te voldoen.


Diegene die iets willen presenteren tijdens de dag, worden verzocht om een verzoek in te dienen, waarbij duidelijk de inhoud en benodigde tijd is aangegeven. Verzoeken om spreektijd op de dag zelf kunnen niet meer worden ingewilligd.


Aan de hand van de ingediende verzoeken zullen we een agenda opzetten, die een ieder nog wordt toegezonden.
 

We hopen op deze bijeenkomst ook Kevin Annett van ITCCS.org te mogen verwelkomen.