In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a. (Zaak rolnummer 18072014-002)

 

Uitspraak van de Magistraten van het Hof,

 

inclusief de meerderheid van stemmen met één afwijkende mening

 

Afgegeven in Chambers vrijdag, 18 juli 2014

 

De unanieme uitspraak van het Hof is dat de drie hoofdverdachten Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY zijn veroordeeld en schuldig bevonden zoals ten laste gelegd aan ondersteuning en medeplichtigheid van misdaden tegen de mensheid, inclusief moord, mensenhandel en een persoonlijke betrokkenheid in deze misdaden. Hun schuld is overtuigend gepresenteerd en bewezen buiten elke redelijke twijfel door de eisende partij.

 

De weigering van de gedaagden om op de rechtsgeldige dagvaardingen te reageren om het ten laste gelegde te ontkennen of te weerleggen, of om een tegenproces in hun eigen verdediging te presenteren, noodzaakte het Hof ertoe om hun zwijgen als een 'de facto pro confesso plea' te beschouwen, waarin hun schuld wordt bevestigd door hun weigering om te pleiten voor hun verdediging. Precedent heeft bevestigd dat pro confesso – de weigering van een gedaagde om te pleiten in een zaak van grote betekenis – de basis geeft voor een rechtvaardige veroordeling en afzetting van leiders en verantwoordelijke kerk- en staatshoofden. (The People in Parliament v. Charles Stuart, January 3, 1649)

In dit precedent bepaalde het Hoger Gerechtshof, ingesteld door het Parlement van Engeland, dat het zwijgen van de kerk- en staatshoofden bij de beschuldigingen tegen hun eigen volk neer komt op een bekentenis door de beschuldigden op al hetgeen tegen hen ten laste werd gelegd (January 22, 1649).

 

Een van onze collega's biedt een afwijkende mening.

 

Instemmend met het vonnis dat de drie gedaagden schuldig zijn zoals ten laste gelegd, beweert de magistraat met de afwijkende mening dat pro confesso alleen van toepassing is als er geen andere middelen bestaan om te voorkomen dat zulke heersers die tirannie en agressieve oorlogen tegen hun eigen volk en zijn vrijheid voeren, zoals het geval was in de geciteerde historische zaak.

 

De collega met de afwijkende mening pleit dat door een veroordeling van de beschuldigden hoofdzakelijk onder een Pro Confesso precedent, hun feitelijke schuld voor de genoemde misdrijven wordt bereikt door een legale formele techniek. Om de verklaring van onze collega te citeren,

 

“De overweldigende schuld van deze leiders voor onbeschrijfelijke misdaden verlangt dat we ze niet eenvoudig veroordelen op basis van techniek, maar alleen op basis van de bewijslast, zodat hun schuld voor de wereld en het nageslacht glashelder is.”

 

Het Hof heeft deze afwijkende mening meegenomen in de formulering van haar uiteindelijke oordeel.

 

Dienovereenkomstig is het unanieme oordeel van het Hof dat:

 

  1. De aangeklaagden Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY schuldig zijn zoals ten laste gelegd op twee onderdelen: 1. Het organiseren, ondersteunen en het aanzetten tot misdaden tegen de mensheid, inclusief moord en mensenhandel en 2. Aan persoonlijke participatie in het stelselmatig en ritueel verkrachten, martelen en vermoorden van kinderen.

  2. De aangeklaagden zijn veroordeeld tot levenslange opsluiting zonder de mogelijkheid tot gratie of kwijtschelding en de verbeurdverklaring van hun eigendommen, vermogens en autoriteit.

  3. De gezworen Sheriffs van het Hof en de bij hun aangesloten Direct Action Units, opgericht door het Hof op 1 juni 2014, hebben opdracht gekregen om de veroordeelden te arresteren en op te sluiten in faciliteiten die door het Hof zijn voorzien en hun bezittingen en vermogen in beslag te nemen. Het publiek wordt gevraagd om de Sheriffs bij hun taak te assisteren. Een Internationaal Burgerarrestatiebevel voor onbepaalde tijd zal door het Hof binnen 48 uur na dit oordeel tegen de veroordeelden worden uitgegeven.

  4. Het Hof zal een volledige publiekelijke verklaring maken waarin duidelijk zal blijken dat de basis voor de veroordeling volledig op harde feiten van schuld van de aangeklaagden berust en dat, gezien hun weigering zich te verweren, het Pro Confesso oordeel een bijkomende factor was en niet de basis van de veroordeling.

  5. Bovendien, om te benadrukken dat deze veroordeling niet alleen bedoeld is voor de topfiguren van de moorddadige regimes, zal het Hof vanaf 1 september 2014 een voortdurend permanent onderzoek instellen om anderen die betrokken zijn in deze zaak te onderzoeken en te vervolgen en bewaren in het permanente dossier van het Hof. Dit onderzoek zal de naam 'Permanent Commission into Child Trafficking and Ritual Sacrifice' dragen en zal gemachtigd zijn om te dagvaarden en te arresteren en voor te leiden voor het Hof. De Commissie zal een internationaal bereik hebben en geen tijdsrestrictie, zal samenwerking zoeken met gouvernementen, internationale agentschappen en politiemachten met het doel tot vervolgen en het voor altijd stoppen van de mensenhandel, rituele martelingen en moorden van kinderen.

  6. Om de Commissie, haar getuigen, functionarissen en bewijsmateriaal te beschermen zal het Hof het dossier van de zaak van 'het Volk versus Bergoglio ea.' vooralsnog gesloten houden, samen met de identiteit van de getuigen en de functionarissen van het Hof, met de uitzondering van dat wat door een speciale en unanieme autorisatie van het Hof wordt vrijgegeven. De leden van de jury die tot nu toe in de zaak betrokken waren, worden ontlast van hun taak en worden bedankt voor hun inspanningen.

  7. Hierbij sluit de zaak van het Volk versus Bergoglio et al.

 

Uitgegeven door 'the Judicial Council of The International Common Law Court of Justice', Brussel

19 juli 2014

 

Verdere info onder http://volkstribunaal.vrije-mens.org

https://www.youtube.com/watch?v=M5dkEj4_45E&feature=youtu.be

 

veroordeelde kerkelijken jorge francis flyer 

 

veroordeelde kerkelijken adolfo panchon flyer

 

veroordeelde kerkelijken justin welby flyer