De Nederlandse Staat zoals wij die nu denken te kennen, heeft nooit écht bestaan. De Oranjes zijn middels verovering en onderdrukking aan de macht gekomen. Het hele systeem waarop de overheid is gebaseerd, is een geloofssysteem met toegepaste indoctrinaties en occulte satanische rituelen, om de elite die nu de macht hebben, hun positie te laten behouden.

Wij, de gewone mens, de mensen die zelf kunnen nadenken en handelen, die het systeem doorzien en verafschuwen, kunnen dit systeem niet meer accepteren. Wij hebben de verantwoordelijkheid maatregelen te treffen, om dit systeem bloot te leggen en op te heffen.

Het rechtssysteem als onderdeel hiervan is ook geen rechtssysteem, gezien de informatie en kennis die wij opgedaan hebben. Middels ervaring en onderzoek, is gebleken dat dit een ver doorgevoerde occulte samenzwering tégen de mensheid is. Waarbij de politiek, het koningshuis, de banken en alle machthebbers vanuit de overheid en private sfeer er baat bij hebben, dat wij mensen hun satanische geloofssysteem volgen en hanteren. Natuurlijk wél verborgen voor de meeste mensen en dusdanig onmenselijk dat het voor de meeste mensen onvoorstelbaar is.

Steeds meer bewijzen omtrent middelen en manieren om ons als mens onder de duim te houden komen boven water. En eenmaal zichtbaar zullen steeds meer mensen hun walging niet kunnen onderdrukken.

In dit alles speelt Vaticaanstad een centrale rol. Hoe duivels is het plan dat door de elite (satanisten) voor de mensheid is bedacht, wat we terug zien in afgezwakte vorm in verschillende Science fiction films. Ook horror films geven weer wat er door de eeuwen heen tot in het heden achter gesloten deuren door de elite met de mensen wordt gedaan.

Rituele kindermoorden (zie link hieronder over prins Friso en Mark Rutte), pedofilie, kinderhandel en ook de hele media die erop is gericht om seksuele uitspattingen onder een zo jong en breed mogelijk publiek te verspreiden is onderdeel van het zogeheten satanisme. Zie: http://itccs.org/2014/06/13/breaking-interview-with-kevin-annett-june-13-irish-babies-remains-bear-signs-of-ritual-sacrifice-george-soros-and-royalty-hunting-children-direct-action-units-to-shut-down-upcoming-ninth-cir/

De financiële wereld, het onderwijs, de zogenaamde geneeskunde (de universiteiten worden gefinancierd door de farmacie), internet, ons hele sociaal en economisch stelsel is gebaseerd op occulte satanische praktijken. Ons huidig economisch geloofssysteem is een systeem dat niet meer te repareren of redden valt. Het moet worden opgeheven, wie zich dat niet realiseert heeft het niet helemaal begrepen.

Een verzameling van onze kennis en informatie verspreiden wij middels onze internet site vrije-mens.org en middels seminaars, lezingen, workshops etc. Speerpunten hierin zijn o.a. De Germaanse Geneeskunde, het Volkstribunaal en Satanisch misbruik. Alles heeft samenhang en is onderdeel van.

Zie: http://vereniging.vrije-mens.org/index.php/volkstribunaal/38-volkstribunaal-itccs-2

Zie: http://volkstribunaal.vrije-mens.org/

Zie: http://www.germaansegeneeskunde.info/