Bredere consequenties van het gewoonterecht: Een vernieuwde wereld

Onze eerste ware stap in de richting van de onafhankelijkheid van Engeland was de vorming van onze eigen republikeinse rechtsorde, direct onder de neus van de Britten. We hebben een ander rechtssysteem van traditionele Brehon laws (Vroegere Ierse wetgeving) opgezet, zelf nog onder militaire bezetting. En wij moesten dat systeem met wapens verdedigen. Zodat je kunt zeggen dat toen we begonnen met het leven volgens onze wetten, al het andere moest volgen, totdat we een nieuwe natie waren.”

Joe MacInnes, Republikeinse veteraan van de Ierse Burgeroorlog (1974 interview)

Wat wij de wet noemen is een klein clubje van rijken ten overstaan van de armen, die de verovering van de aarde heilig verklaren en hun diefstal tot norm verheffen. Hoog verheven boven deze zielige regeltjes van jullie die het gemeenschappelijke land omsluiten en ons tot de bedelstaf brengen om jullie vet te mesten, staat de wet der schepping, welke gelijkelijk oordeelt over rijk en arm en hen aldus verenigd. Voor vrijheid is diegene die daarom de wereld op zijn kop zal zet, vandaar geen wonder dat hij vijanden heeft”.

Gerrard Winstanley, The True Levellers Standaard, Surrey, England, 1649

Voor het volk is het een daad van verzet, om een oordeel te vellen over historisch gezien “onaantastbare” heersers, zoals pausen en staatshoofden, en om een uitvoerbaar vonnis uit te brengen over hun misdaden. En dat verzet is begonnen met vonnis van 25 februari 2013 van de International Common Law Courts of Justice.

We kunnen de verregaande consequenties van zo een belangrijke en noodzakelijke historische stap niet ontkennen. We moeten daarentegen juist terdege beseffen, dat het nieuwe rechtssysteem in onze handen in wezen een doorgang is naar een getransformeerde wereld, waarin het land en haar rijkdommen en de gemeenschap als geheel teruggenomen zijn voor alle mensen en in harmonie gebracht worden met het natuurlijk recht door een brede sociale vereffening.

Veel tradities en voorspellingen voorzien deze tijden als een oordeel over corruptie en onrecht uit het verleden. Bijbels gesproken wordt dit betiteld als de feestdag, waarbij alle onmenselijke wetten en verdeeldheid worden afgeschaft, en de maatschappij ontdaan wordt, en rust toegestaan wordt van oorlogsvoering, corruptie en onrecht.

Eigenlijk zien we dit historisch moment niet als de ultieme afwijzing van wat is geweest maar een transformatie in wat komen gaat: het herontdekken van menselijkheid in het simpele principe dat geen enkele wet of autoriteit heerst over, schade berokkent of anderen onderwerpt aan anderen.

Het doel van gewoonterecht is om directe onderlinge hulp te bieden aan mensen door het recht in hun eigen handen te nemen. En die afbraak zal tegelijkertijd de macht van alle hiërarchische instellingen zoals de staat, bedrijven en kerken die de controle denken te hebben en daarbij macht uitoefen over mensen afbreken.

Een proces dat zo diep en revolutionair is kan alleen uitgevoerd worden vanuit de wortels, door veel mensen die het begrip vrijheid opnieuw betekenis geven en dit gebruiken om actief in hun eigen samenleving zichzelf besturen door middel van hun eigen rechter, jury en politie. Op de basis van deze nieuwe fundering, zal een tijd ontstaat in de vorm van gelijkheid van eenieder, in harmonie met elkaar en alles wat gecreëerd wordt. Het gewoonterecht is een katalysator en heeft als doel dit politiek en spiritueel eindpunt te bereiken.

Tot nu toe, worstelend met het oprichten van het burgerrecht dat als het opnieuw ontginnen van onvruchtbare grond als status quo lijkt, we nooit mogen vergeten dat wat ons geleerd is ons zal verraden, omdat wij als slaven zijn grootgebracht om te denken en handelen naar wetten die de minderheid dienen. Alles moet overdacht worden en opnieuw getoetst aan de twee grootste principes van Natuurlijk recht: Alle dingen zijn een gemeengoed voor iedereen; en daarom, wordt de regel gehanteerd, doe een ander niet aan wat jezelf ook niet aangedaan wil worden.

Onze principes staan vast, maar onze methodes en tactieken zijn flexibel. We zullen stoutmoedig iedere nieuwe manier toepassen om criminele instellingen en organisaties te ontmaskeren aan te klagen of te stoppen die onze planeet, onze kinderen en recht op vrijheid aantasten. En gezamenlijk zullen we van elke fout en nederlaag leren, en algemeen de overwinningen en wijsheid die we opdoen in heldere bewoordingen gebruiken, gedurende deze verlossende worsteling gedurende vele generaties.

Het bewustzijn dat tot ons is gekomen is ons lichtpuntje tijdens deze lange reis, het is onze erfenis van Natuurlijk recht en rede, dat tot ons is gekomen dat vrij en onafhankelijk en nooit zal verdwijnen van deze aarde.

De wet is het publieke bewustzijn. En het gewoonterecht is gewoon een middel.

Sir Edward Coke, 1622

Er is maar één wet, namelijk de wet die alle andere wetten overheerst, de wet van onze creator, de wet van menselijkeheid, recht en gelijkheid. – De wet der natuur en van naties.

Edmund Burke, 1780

………………..

Bijlagen

A. Bronnen en middelen

Bouvier’s Law Dictionary, door John Bouvier, (1856) Legal Maxim, door Broom en Bouvier, (1856) A Dictionary of Law, door William C. Anderson, (1893) Black’s Law Dictionary, door Henry Campell Black, (3de, 4de, 5de en 6de Edities, 1933-1990) Maxims of Law, door Charles A. Weisman, (1990)

Zie ook O.W. Holmes, The Common Law (1881; nieuwe editie, editie door M. DeWolfe Howe, 1963, reprodutie 1968); T.F. Plucknett, Concise History of the Common Law (5de editie, 1956); H. Potter, Historical Introduction to English Law and Its Institutions (4de editie 1958); A. R. Hogue, Origins of the Common Law (1966); R. C. van Caenegem, The Birth of the English Common Law (1973); J. H. Baker, The Legal Proession and the Common Law (1986); R. L. Abel en P. S. C. Lewis, editie The Common Law World (1988).

Verdere publicaties van aspecten van het internationaal GewoonteRecht van het burgertribunaal en alle procedures en principes zullen volgen, uitgevaardigd door de ICLCJ Legal Advisory Board.

B. Voorbeelden van documenten van GewoonteRecht

  1. Kennisgeving van rechtsgeving – wordt publiekelijk uitgevaardigd om een lokaal burgertribunaal samen te stellen
  2. Uitvaardigen van kennisgevingen door sheriffs en andere vredesbewaarders
  3. Documenten van de eerste zaak van The International Common Law Court of Justice. Doc.nr.....Betreffende de mensen Joseph Ratzinger, Elisabeth Windsor enz. (Genocide in Canada)