Hoe gebruiken we het Gewoonterecht?

De waarheid is dat we in ons dagelijks leven wereldwijd gebruik maken van en ondersteund worden door het Gewoonterecht. Hiermee kunnen we als mensen samen leven en werken. Het is eenvoudigweg de manier waarop mensen van nature hun onderlinge zaken regelen. Vergelijk het met de wortels die de menselijke gemeenschappen onvoorwaardelijk houvast geven voor hun leven, waardigheid en welbevinden.

Deze wortels zijn onontbeerlijk tegenover een tirannieke regering die onze natuurlijke vrijheid ondermijnt.

Gewoonterecht waarborgt een horizontaal wederzijds respect en bescherming. Dit vormt een voortdurende bedreiging voor de machthebbers die iedereen aan zich willen onderwerpen. Deze inspanning van de machthebbers om de maatschappij in het gareel te houden verloop in een verticale rangschikking, bekend als Staat.

Het bovengenoemde is de reden waarom elke regering en religie probeert het Gewoonterecht met zijn eigen autoriteit en statuten ongeldig te verklaren, met als doel om vrije mensen wereldwijd hun autonomie af te nemen en van hen gehoorzame belasting betalende loonslaven te maken die een regerende kliek dienen.

Om het Gewoonterecht van ons dagelijks leven uit te breiden naar het publieke domein, stellen we de absolute macht van de machthebbers op alle bestuurlijke niveaus aan de kaak.

In feite ZIJN WIJ HET RECHT, hetgeen ook vroeger bij de Germanen zo was, wij zijn de grote meerderheid van de mensheid. Dit betekent dat het slechts door voldoende mensen moet worden toegepast,waardoor alle willekeurige autoriteitenen gevarenverdwijnen.We gebruiken het Gewoonterecht door het gewoonweg aan te wenden en erop te vertrouwen op alle niveaus in ons leven. Dat betekent allereerst het instellen van een functionerende rechtspraakvolgens Gewoonterecht met een volledige jurisdictie.