Banken

Aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren

Eric Toussaint tot het Griekse parlement: "Ik ben ervan overtuigd dat deze twee dagen (17-18 juni) de Griekse regering en het Griekse parlement voldoende argumenten zullen geven – ook aan alle eerlijke journalisten die de publieke opinie echt willen informeren – om de waarheid achter de Griekse schuld kenbaar te maken". De volledige vertaling van zijn toespraak.
vrijdag 19 juni 2015
 
Lees verder op DeWereldMorgen.be

 

De Catacomben van Den Haag – De Onafhankelijke (Nieuws Poort) Pers!

In het nieuwe Media de Libertijn in Den Haag gaan praten over banken, geld en geldschepping en de crisis met Rusland. We doen dit in een tijd dat de spanningen oplopen en er een groeiende onrust is onder de Nederlandse bevolking. Kunnen we zonder de banken? Wat zijn de alternatieven?

Als we praten over de banken denken we aan bonussen. De exorbitante bedragen die de bankiers vinden dat zij verdienen schreeuwen van een ongelijkheid en een afstandelijkheid naar de burger die de prijs al bijna 7 jaar betaald voor een bankensector die het hele westen zo’n beetje in een crisis heeft gestort. Keer op keer zien we met lede ogen hoe deze groep, die zich in een onmisbare positie heeft gemanoeuvreerd, met een dedain het lijden van het volk totaal negeert en met grote gebaren het desastreuze pad blijft volgen dat ons naar de volgende crisis leidt…

Dhr. Brosens durft het hard op te zeggen: Geld maakt de bank uit het niets. Dat hebben we internationaal afgesproken (dus dat maakt het legaal).

Video van de website ommekeer-nederland.nl

Tilasmi Frigge spreekt op het Binnenhof met Joeri Oltheten over de corrupte regering, de geldschepping en waarom je aangifte moet doen tegen de staat der Nederlanden.

Joeri Oltyheten is bestuurslid van de stichting Basisinkoemen. Samen met Tilasmi Frigge praten ze over de banken, geldschepping en de rol van de staat. Het Bilderberg Binnenhof wordt de regering genoemd. De regering werkt niet meer voor het volk maar voor de transnationale bedrijven. Er is een oorlog gaande vanuit de financiële markten tegen de mensheid. En de staat is overgelopen.

Wat kunnen we doen om ons land terug te krijgen? Hoe komen we van onze staatsschuld af?

Een uitzending van Tros Radar Extra van 2013, herhaal uitgezonden in mei 2014.

Tros Radar Extra: De Schuldvraag

In deze uitzending wordt het in zekere mate duidelijk waar ons geld vandaan komt.

Dit is de procedure die we hebben gevolgd naar onze banken.

De bijbehorende documenten zijn te vinden onder Downloads.

22 januari: Juridische kennisgeving naar de directie van de Regiobank gestuurd.

12 februari: Regiobank schrijft oa. dat we 'gehouden zijn om de hypotheeknota's te voldoen'. Tot op heden hebben we nog nooit een nota ontvangen. De bank werkt met automatische incasso's. Doordat we er voor zorgen dat er niet voldoende saldo op de rekening staat, sturen ze vervolgens een herinnering, die niet van een naam is voorzien en door een computer ondertekend is.

 

Als we geld lenen bij de bank, dan stellen we ons daarbij het volgende voor:
we sluiten een lening af en de bank stelt ons het geld, dat spaarders hebben ingelegd, ter beschikking. Dat klinkt toch eenvoudig en logisch, of niet.

De werkelijkheid is echter precies het tegengestelde: als wij bij de bank een schuldbekentenis ondertekenen (het leencontract), dan 'mag' de bank met dit waardedocument het geld creëren. Officieel dient de bank een 'backup' van 10% eigen vermogen te hebben, maar in de praktijk komt ze nog niet aan 2% (zie reportage Tros Radar).
De bank doet zelf dus geen of nauwelijks een investering. U dient echter dit geld wel met rente terug te betalen.
De bank zelf mag met dit kapitaal (de schuldbekentenis) weer leningen verstrekken, officieel het 10-voudige van wat u heeft geleend.