Dit is de startpagina van de Vereniging Vrije Mens. Deze site is nog in ontwikkeling en zal regelmatig worden uitgebreid met nieuwe info.
 
Wij zijn mensen die zich hebben verenigd, omdat we hebben ontdekt dat de overheid niet is wie ze zegt te zijn.

We hebben ook ontdekt, dat het veel mensen niet uitmaakt wat de Staat doet en zich laten uitbuiten tot de laatste cent. Het is zelfs een soort cult(uur) geworden, want in deze samenleving kan je blijkbaar niet overleven als je niet bedriegt en liegt.

Mede om de volgende redenen hebben we besloten om uit het slavensysteem van de Staat te stappen.

 • De Staat is een bedrijf, een dochterfirma van de oudste corporatie op aarde, Vaticaanstad;
 • De leiding van de Staat is niet democratisch gekozen;
 • De Staat heeft het corrupte banksysteem gelegaliseerd en sluist op deze wijze ons belastinggeld uit de samenleving;
 • De Staat respecteert de mensenrechten niet en behandelt ons als domme slaven;
 • De leiding van de Staat neemt actief deel aan pedofilie en satanisch misbruik, om de controle over haar onderdanen te garanderen;
 • De Staat is een klassensysteem, waarbij een kleine 'elite' bepaalt wat voor de rest wet is. Het gewone volk wordt door elite-rechters be- en veroordeeld;
 • Door belasting te betalen ondersteun ik een criminele organisatie en houd die daarmee in stand;
 • Door belasting te betalen maak ik mij schuldig aan medeplichtigheid van een misdaad volgens art. 25 van de Statuten van Rome en de principes van het Nürnberger Tribunal.

Al deze punten worden nog verder op deze site uitgebreid behandeld.

Uit het slavensysteem van de Staat stappen hebben we gedaan volgens een juridisch sluitende procedure, waarover u op deze site meer informatie kunt vinden.

We kunnen daarmee weer aanspraak maken op onze geboorterechten, die ons door de Staat middels de Natuurlijk Persoon zijn ontnomen.

We beseffen echter, dan ware vrijheid alleen gaat in samenwerking met mensen die bereid zijn deze vrijheid vorm te geven en te beschermen. Daarom zijn we op zoek naar gelijkgezinden, die samen met ons daaraan willen werken.

Met onze vereniging van mensen vormen we dan eigenlijk een samenleving buiten de Staat. We willen uiteindelijk tot een systeem komen, waarin we al onze leden hun mensenrechten kunnen garanderen.

Dit willen we stap voor stap bereiken, aangepast aan de tijd en situatie waarin we verkeren.
Omdat een hechte gemeenschap daarbij centraal staat, willen we dit op lokaal niveau aanzetten. Daarvoor hebben we een eerste groep in Zuid-Limburg gestart.
 
We hebben als eerste statuten gemaakt, die als grondwet dienen voor onze gemeenschap. Deze grondwet is gebaseerd op het feit dat ieder mens wordt geboren met een weten van wat goed en juist is (het geweten).
 
Misschien zou u dat van vele mensen niet meer zeggen. Bij velen is deze kennis in de loop van het leven wat ondergesneeuwd door de vele regeltjes en gewoonten. Dit houdt echter niet in, dat ze er niet meer is.
Door een nieuwe (of misschien wel oude) samenleving te scheppen, willen we deze kennis weer bewust maken.
 
Deze statuten zijn afgeleid van de grondwet van de Bataafse Republiek, een Staatsvorm uit de 18e eeuw, die op ons grondgebied van kracht is geweest. Ze is zelfs tot op de dag van vandaag niet opgeheven. Deze grondwet is destijds door het volk aangenomen en daarmee de enige vrij gekozen, rechtsgeldige rechtsvorm.
 
Elke deelnemer van onze gemeenschap aanvaardt bij toetreding deze statuten als leidraad voor hun leven. Deze statuten of regelingen voelen heel natuurlijk aan en zijn ter bescherming van het individu en de samenleving.

Om de weg weer terug te vinden naar dit weten van wat goed en juist is, wisselen we informatie uit en geven we workshops. Thema's die daarbij behandeld worden zijn:

 • de mens en de natuurlijk persoon;
 • wie is de Staat;
 • van wie zijn de banken, waar komt ons geld vandaan;
 • gezondheid begin bij een gezonde samenleving;
 • onderwijs of bovenwijs?
 • pedofilie en satanisch misbruik blootgelegd.

Op deze site vindt u veel informatie die wij uit eigen ervaring hebben verzameld. Als u er klaar voor bent, dan bent u van harte welkom. Samen staan we sterk!