We willen hier een paar boeken publiceren. Het gaat om twee vertalingen vanuit het Engels en een origineel Nederlandstalig werk. We vinden dat ze passen in een kritische kijk op de huidige maatschappij en informatie leveren die niet door de mainstream wordt gedragen.

  • OPNIEUW HOLOCAUST AAN DE HORIZON
  • MIND CONTROL
  • HAARP

 OPNIEUW HOLOCAUST AAN DE HORIZON

Tijdens de tweede oorlog bestond UFO technologie al. Deze UFO’s werden destijds foo fighters genoemd. Deze exemplaren waren allemaal made on earth en destijds alleen in het bezit van het leger van Hitler. Ze hadden de technologie toen al af kunnen kijken van enkele neergestorte uUFO's die wél van een andere planeet afkomstig waren. En..... ja, ik weet het, als je begint over UFO's stuit je nog steeds op erg veel weerstand en nog veel meer onbegrip. 

Nu vind ik het persoonlijk heel moeilijk te geloven, dat men met deze UFO technologie uit de jaren 40, al ruim 60 jaar niets meer gedaan heeft.

We weten dat technologie sindsdien een enorme sprong gemaakt heeft en ik persoonlijk denk dat UFO's werden en worden geproduceerd aan de lopende band in fabrieken onder de aardoppervlakte en dat de productie en het bestaan van deze fabrieken geheim is gehouden. Ik ben ervan overtuigd dat deze geheimzinnige UFO's een missie hebben, een doel. Ik ben er ook van overtuigd dat we onder de grond in die fabrieken héél wat mensen zullen terugvinden die al jaren lang vermist worden. Een zogenaamde “Invasie van Mars” volledig afkomstig van: Moedertje Aarde! Net zoals de Twin Towers destijds zogenaamd door terroristen werden neergehaald, het vliegtuig dat zogenaamd in Shanksville zou zijn neergestort met god weet hoeveel passagiers aan boord, waarvan nog geen stukje stoel, geen motor, geen vleugel, zelfs geen vliegtuig te vinden was op de plek van neerstorten. Simpelweg omdat er geen vliegtuig maar een bom ontploft was!. We laten ons ook echt alles wijsmaken! Het lijntoestel wat “zogenaamd “ volledig verdween in een gat van slechts 6 meter doorsnee in het Pentagon. 

Saddam Hoessein die men toch zo broodnodig een “Halt” toe moest roepen met zijn massa- vernietigingswapens die NOOIT gevonden zijn. Steeds inventiever wordt men in het verzinnen van “vijanden” van de mensheid. Nu is Iran aan de beurt, want die zouden wel eens atoombommen kunnen gaan maken. Mijn mening is dat het juist het menselijk vernuft van de schaduwregering is, dat wij nog het meest moeten vrezen. Ik denk dat hun meesterzet nog moet komen. 

Lees hier, wie het doen, hoe ze het doen en waarom ze het doen, en wat we er nog tegen kunnen ondernemen, want hoe beladen dit ook moge klinken, dames en heren:

Ik zie een nieuwe Holocaust aan de horizon! 

Paul Peters

Ga naar http://www.pumbo.nl/boek/holocaust voor een online bestelling.


MIND CONTROL

De bloedstollende, ijzingwekkende, afschuwelijke memoires van een vrouw die beschrijft onder mind-control te zijn gebruikt als seksslavin, presidentieel seksspeeltje en als menselijke computer. Als u dit al te ver vindt gaan – dan zal het hele boek, waarin deze vrouw pijnlijk openhartig vertelt, dat ze letterlijk het lijdend voorwerp was van een groots opgezet MK ULTRA experiment, die hun slachtoffers van generatie op generatie klaarstoomde als slaven voor prostitutie en andere diensten, door middel van marteling, schrikbewind, verkrachting, afranselingen, ritueel misbruik en elektroshocktherapie, - op u hoogstwaarschijnlijk wel helemaal als fantasie overkomen.
De categorie waarin dit boek gerangschikt zou moeten worden, bestaat waarschijnlijk nog niet eens.
Een welgemeende serieuze waarschuwing vooraf!
Dit is geen boek voor iemand met een zwakke maag, of iemand die super gevoelig van aard is.
Ook voor mensen die zelf slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik en voor mensen die lijden aan een stoornis waarbij meerdere persoonlijkheden in één lichaam wonen, persoonlijkheden die van tijd tot tijd en om beurten het hele lichaam volledig opeisen voor een van deze persoonlijkheden (dissociatie stoornis) is dit beslist geen geschikt boek om te lezen. De verantwoordelijkheid hiervoor leg ik helemaal bij u alleen neer. U bent echter gewaarschuwd.
Het boek begint met het verhaal van een vrouw die werd verkracht door haar eigen vader als zuigeling. We volgen haar op de voet terwijl ze zelf uit haar eigen herinneringen verteld wat haar overkomen is. Van verkrachting als zuigeling tot traumatische ervaringen tijdens seksuele rituelen waarbij zij zelf meerdere malen getuige was van gruwelijk wrede moorden op pasgeboren baby’s.
Op zeer jonge leeftijd werd zij VERKOCHT aan Bob Hope, die volgens haar de hele Amerikaanse regering maar ook de hele entertainmentwereld en vele buitenlandse staatshoofden voorzag van gerobotiseerde seksslavinnen. We zien ook in ons dagelijks leven een zorgwekkend stijgende lijn van algemene acceptatie van televisie programma`s waarin kleine kinderen worden geleerd zich te gedragen als professionele hoeren in programma`s als: toddlers and tiara’s.
Dit boek vertelt het onthullende verhaal van een vrouw die in de 60er-70er jaren door Henry Kissinger zelf werd geprogrammeerd, om als wandelende computer met werkelijk ongelooflijke en voor die tijd ( en nu nog steeds!) ongekende mogelijkheden dienst te doen en zo het geheime doel van De Nieuwe Wereld Orde te steunen.
Inderdaad, Bob Hope en Henry Kissinger en nog vele andere bekende en hele grote namen in politieke kringen, maar ook in de entertainmentwereld, passeren de revue in dit werkelijk onthullende boek dat de aandacht trok van iemand die vond dat dit verhaal vertaald diende te worden in de Nederlandse taal.
Dit is een verhaal dat verteld dient te worden en aan de grote klok dient te worden gehangen, omdat het zo schokkend onthullend is en omdat het op een ontnuchterende begrijpelijke manier de achterliggende werkelijkheid laat zien van een aantal mensen die de hele wereld naar hun eigen hand willen zetten en daar al een heel eind mee gevorderd zijn, wat in dit boek haarscherp beschreven wordt.
Daarnaast laat de samensteller van dit boek u ook een onderzoeksrapport zien van professor John Coleman die 20 jaar lang onderzoek deed naar de activiteiten van de schaduwregering; de mensen achter de vorming van de Nieuwe Wereld Orde en hij laat u ook een kijkje nemen in ons eigen land, want hier kennen ze deze handelswijze ook! Onze regering is ook verre van brandschoon.
De samensteller van dit boek luidt de noodklok. Het is vijf voor twaalf!!

Quasimodo – klokkenluider van beroep

Het was George Orwell die in 1984 schreef: “Macht is het menselijk brein slopen en herbouwen in een vormgeving van jouw keuze.”

Ga naar http://www.pumbo.nl/boek/mindcontrol voor een online bestelling.

In de onderstaande video een introductie van Brice Taylor, de originele auteur van het boek "Thank for the memories", met Nederlandse ondertiteling.

Een PFD-versie van haar boek 'Thanks for the memories' is te vinden in de Downloads.


HAARP

Dit boek gaat over H.A.A.R.P.
High-frequency Active Auroral Research Program

Hier zijn een paar willekeurige grepen uit de inhoud van dit boek.

In het jaar 1988 zond men een episode uit op televisie van Star Trek The Next Generation,
Deze episode was getiteld:"The Arsenal of Freedom."
Het ging over een zekere Kapitein Picard van de Enterprise die werd gestuurd naar de Lorenz Cluster om te gaan kijken hoe het met de USS Drake ging, die op zijn beurt weer was uitgezonden op een missie om vast te stellen, waarom plotseling al het intelligente leven op de planeet Minos verdwenen leek te zijn.
Kapitein Picard ontdekte op Minos een automatisch wapen, met een holografische vertegenwoordiger in het computersysteem die beweerde dat het wapensysteem het neusje van de zalm was en éénmaal geactiveerd, onoverwinnelijk. "Het is het perfecte vernietigingssysteem" zo liet de holografische vertegenwoordiger trots weten.
Toen de verschrikkelijke waarheid over wat er met de bewoners van de planeet Minos gebeurd was tot Kapitein Picard doordrong, kon hij alleen nog uitbrengen: “ Té perfect, jullie arme onnozele sukkels, jullie eigen creatie heeft jullie vernietigd!!

Dat het hier bovenstaande stukje fictie is, snapt u zonder verdere uitleg. Een wapen dat in z`n uppie de hele planeet verwoest?

Ach kom op hé! Dat kan toch helemaal niet!?
O nee?, denkt u dat?

Mag ik u dan uitnodigen om een flinke dikke jas aan te doen, want het wordt koud. We gaan namelijk straks naar Alaska, waar bovenstaande fictie en hedendaagse technologie als twee werelden met een enorme klap met elkaar in botsing zijn gekomen.
De werelden van feit en fictie.
In Alaska en in Puerto Rico, plus op nog een aantal plaatsen in Noorwegen en op ook nog minstens één plaats in Rusland staan deze helse machines opgesteld op onze eigen moeder aarde.
Ja, ja, dat tuig bestaat écht!

De regeringen van alle landen weten verdomd goed wat er aan de hand is, maar men wil niet dat u en ik het ook aan de weet komen.

Onderbouwd wetenschappelijk bewijs heeft inmiddels aangetoond, dat HAARP niet langer in een experimenteel stadium verkeerd, maar dat het systeem werkt en al jarenlang volledig operationeel is. En het is in staat om waar ook ter wereld droogtes, overstromingen, tsunami, orkanen en aardbevingen teweeg te brengen.

Ze kunnen met gebruikmaking van HAARP technologie elk gewenst vliegtuig, waar ook ter wereld, uit de lucht halen.

Deze vreemde gekleurde effecten worden steeds in de lucht waargenomen voorafgaande aan een “natuur”-ramp.
60% van de totale wereldbevolking moet verdwijnen! Dood!
Ze willen u en mij weg hebben!
Wegwezen, oprotten, verhongeren, verdrinken, sterven aan enge ziektes, letterlijk de tering krijgen, sterven aan epidemieën en onder de grond verdwijnen bij aardbevingen.

En wie kan jou als schuldige aanwijzen voor een tsunami in Indonesië of een aardbeving in Haïti of een overstroming in Pakistan?

Het Europees parlement zegt over H.A.A.R.P.
HAARP - een wapensysteem dat het klimaat ontregelt
Op 5 februari 1998 organiseerde de Subcommissie veiligheid en ontwapening van het Europees Parlement een hoorzitting over o.a. HAARP. Vertegenwoordigers van de NAVO en de VS waren uitgenodigd, maar zij verkozen niet deel te nemen. De Commissie betreurt dat de VS niemand stuurde om vragen te beantwoorden en geen gebruik maakte van de mogelijkheid het gepresenteerde materiaal van een toelichting te voorzien.

Het Europees Parlement trok daaruit de conclusie in 1999, dat:
Tegen het licht van een reeks internationale wetten (Verdrag betreffende het verbod van militair of ieder ander vijandelijk gebruik van technieken om het milieu te veranderen, het Zuidpool-verdrag, het Verdrag houdende beginselen voor het gedrag van de landen bij het onderzoek van de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, en het VN-verdrag betreffende zeewetgeving) komt HAARP naar voren als zeer twijfelachtig, niet alleen vanuit menselijk en politiek standpunt, maar ook vanuit juridische optiek.

Dit betekent dat HAARP een overtreding van het volkerenrecht is.

Er is een volledig rapport over een vergadering die de Europese Unie over het milieu en ook over HAARP heeft gehad. Als u dat leest, dan begrijpt u mijn bezorgdheid nog beter en dan vraagt u zich pas écht af, hoe het toch in hemelsnaam mogelijk is, dat je hierover nooit een woord in de krant leest, geen woord op televisie hoort, dat het dus kortweg gewoon voor het grote publiek ( U en ik ) geheim gehouden wordt.
Het Verslag is dubbel interessant, omdat er in dit zelfde verslag ook heel veel andere zaken aan het licht komen, die u en ik ook niet horen te weten, want dit soort verslagen zijn eigenlijk vertrouwelijk, wat simpelweg een ander woord is voor GEHEIM.

Weg met die geheimhouding!
Hieronder volgt het volledig ( Geheime ) verslag.
14 januari 1999 A4-0005/99

Alex Hunter is diep gegaan, heel diep, hij neemt nergens een blad voor de mond en dit boek is dan ook een aanklacht tegen alle regeringen op aarde en tegen de regering van Amerika in het bijzonder; een echte aanrader voor iedereen die geen weet heeft van het stiekeme spelletje dat het Amerikaanse leger speelt met de gehele bevolking van deze planeet!
Iedereen dient dit te weten!
Lees het zelf en vorm uw oordeel.

Ga naar http://www.pumbo.nl/boek/haarp voor een online bestelling.