Wat is wet?

Die vraag lijkt zo eenvoudig.

Om dit echter in een juist perspectief te bekijken, wordt hier eerst een overzicht gegeven van de verschillende wetssystemen en hoe ze in elkaar grijpen.

We kunnen ze in twee hoofdgroepen indelen.

{slider Gewoonterecht of common law|green}

Dit is het recht, zoals we dat als mensen onder elkaar hanteren. Naar eer en geweten en redelijkheid. Zo was het vroeger, voordat we (over)-heersers hadden. Als er onenigheid ontstond, dan werd dit door de mensen zelf in de vorm van een volkstribunaal (te)-rechtgezet.

Daarmee is het Gewoonterecht het oudste recht dat we kennen. Het is ons feitelijk gegeven bij geboorte.

Niemand kan ook feitelijk aantonen dat hij meer is dan een ander, dat hij boven een ander staat en daarmee iets over de ander te zeggen zou hebben.

Het is daarom dat de eerste paus de aarde heeft geclaimd en zich heeft uitgeroepen als vertegenwoordiger van God (de schepper) op aarde. Hij stelt zich hiermee boven alle andere mensen. Dit moet je natuurlijk wel geloven.

Onder het gewoonterecht heeft hij daar echter niet het recht toe, omdat hierin iedereen gelijkwaardig is. Het gewoonterecht kan dus de pauselijke macht buiten werking stellen. Dit is inmiddels gedaan door een uitspraak van het International Common Law Court into Justice (zie www.itccs.org) op 4 augustus 2013.

{slider Canon Law of Papal Law}

Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Vaticaanstad is de top van de piramide, omdat zij de eerste opgerichte corporatie en ze claimt de aarde en al haar rijkdommen.

Vanuit deze corporatie zijn alle andere bedrijven ontstaan en zijn in wezen dochterondernemingen van het Vaticaan. Deze 'ondernemingen' zijn ook de Staten en landen die wij als soevereine Staten zien.

{/sliders}