Veel mensen denken bij een Natuurlijk Persoon aan een mens. Zelfs aan een mens die natuurlijk zou leven. Dit is echter een grove misvatting.

Een Natuurlijk Persoon is een juridische entiteit die gekoppeld wordt aan een mens. Dat de mens en de Natuurlijk Persoon niet dezelfde zijn mag al duidelijk worden uit het feit dat ze op verschillende momenten zijn ontstaan. De mens ontstaat bij de conceptie. De Natuurlijk Persoon wordt gecreëerd uit de geboorteakte die wordt opgemaakt bij de aangifte die je ouders doen bij de burgerlijke stand.

Voor het bedrijf "De Staat" is het echter belangrijk, dat u zich identificeert met deze Natuurlijk Persoon. Want via deze NP communiceert zij met u en kan ze u allerlei verplichtingen opleggen. In de wetgeving wordt bijna alleen deze NP genoemd. Het eerste artikel van de belastingwetgeving is: belasting wordt geheven op Natuurlijke Personen.

Alle rechtspersonen (bedrijven, diensten etc.) communiceren met u middels deze NP. Daarom dient u zich overal te identificeren. Als u een bankrekening wenst, een verzekering wenst af te sluiten. U identificeert zich dus letterlijk met de Persoon en daar maakt de Staat gebruik van.

Het woord "Persoon" komt van het Latijns Persona en betekent masker. De NP is dus een masker, een rol die u speelt, in dienst van de Staat.

Maar omdat de Staat als bedrijf handelt en staat ingeschreven in het handelsregister, dient er een overeenkomst tussen u en de Staat te zijn, waarin een instemming van beide zijden noodzakelijk is. Maar heeft u toestemming aan de Staat gegeven? Is er een contract?

Het is waarschijnlijk uw vader geweest, die na uw geboorte de geboorteakte heeft ondertekend. Maar hierin stond niets over het creëren van een Natuurlijk Persoon met uw naam. Eigenlijk pleegt de Staat met de creatie van de NP naamsfraude. Zonder uw toestemming of iemand die de voogdij over u heeft, wordt uw naam gebruikt om een waardedocument te creëren, het geboortecertificaat. Dit certificaat zou bij geboorte een handelswaarde hebben van rond de € 650.000. In uw later leven, als u veel geld voor de Staat heeft verdiend kan dit oplopen tot enkele miljoenen. Heeft u van dit geld ooit iets gezien? Is dat ook geen fraude?

Bovendien worden alle transacties die u doet geregistreerd op uw NP. Deze zijn dus niet van u, maar van uw NP. En van wie is deze NP? Die is van het staatsbedrijf. Daarom staat er bijvoorbeeld op het kentekenbewijs van uw auto: "De tenaamgestelde kan door middel van dit kentekenbewijs niet worden geïdentificeerd als de eigenaar." En verder staat er nog op "RIJKSEIGENDOM".

Daarom kan het staatsbedrijf ook zonder problemen beslag op uw spullen laten leggen. Ze waren al van haar.

Maar het mooiste van alles is wel, dat de Staat middels de NP de mensenrechten niet hoeft te schenden. Want een NP heeft geen mensenrechten. Dit staat ook in de nieuwe Europese wetgeving.

Wordt vervolgd...