Hoofdinhoud

Voor het begin van de zomervakantie hebben we nog wat activiteiten gepland.

  • de zaterdagen 13 en 20 juni: 2 daags seminar "De Mens en Zijn Karakter" volgens de biologische wetmatigheid van de Germaanse Geneeskunde;
  • zaterdag 27 juni: bijeenkomst voor de Vrije-Mens en het Volkstribunaal in Zuid-Limburg

 

 

Seminar "De Mens en Zijn Karakter" op zaterdag 13 en 20 juni van 10 tot 17 uur
Dit seminar vindt plaats in Eetcafé Oud Wielder in Wijlre (L)

Op de eerste dag wordt wordt uitgelegd, hoe we vanuit de natuur alleen biologisch op onze omgeving kunnen reageren, ook als de conflictsituaties onbiologisch of zelf imaginair zijn. Deze inslagen in psyche, hersenen en lichaam hebben tot doel om de ontstane situatie zo snel mogelijk tot een oplossing te brengen of zich aan het schijnbaar onvermijdelijke aan te passen. Deze aanpassing leidt ertoe, dat we allemaal in grote mate door onze conflicten worden geleefd. Hier worden dan vooral de territoriumconflicten bedoeld, die er mede voor zorgen, dat we in een virtuele of waanwereld (psychose) leven.

Onze huidige maatschappij is daar enerzijds het gevolg van, maar zorgt er ook vanuit de basis voor dat deze massapsychose ontstaat en in stand wordt gehouden. Dit gebeurt echter volledig achter de schermen en is aan het zicht onttrokken.

Herkent men de biologische mechanismen weer, dan wordt deze schaduwzijde van de samenleving weer zichtbaar en kunnen we er beter op anticiperen.

Op de tweede dag zal dieper worden ingegaan op de biologische mechanismen die daar achter schuilen. Door het begrip van deze wetmatigheden kunnen we onszelf en onze medemens beter begrijpen en wordt ons gedrag begrijpbaar. Ook ligt dan de weg open naar een oplossing van deze conflicten, waardoor we zonder drang weer in onze natuurlijke staat kunnen komen.

Aan de hand van deze 2 seminars zal het duidelijk worden in welke impasse onze samenleving is geraakt. Als we effectieve acties voor de toekomst willen nemen voor een betere samenleving, dan dienen we eerst onze positie te bepalen. Anders draaien we in cirkeltjes rond en zetten ons steeds vaster in het denkbeeldige drijfzand. Leven wordt dan overleven.

De dagen kunnen apart worden geboekt, maar de inhoud van de eerste dag is gewenst voor het volgen van de tweede dag. Als u al eens het seminar heeft gevolgd, dan kunt u alleen de tweede dag boeken als opfrissing. De toegang is € 50 per dag.

De seminars duren tot 17 uur, maar voor de liefhebbers willen we de avond nog benutten om informeel na te praten, ervaringen te delen en thema's uit te diepen.

Bijeenkomst voor de Vrije-Mens en het Volkstribunaal in Zuid-Limburg op 27 juni vanaf 13 uur
Op deze dag willen we weer bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen op het gebied van vrijheid, mensenrechten en de nieuwe samenleving. 's Middags is er een programma met diverse onderwerpen, 's avonds willen we dan ervaringen uitwisselen en gezellig samenzijn. De locatie wordt vastgelegd aan de hand van het aantal aanmeldingen. Schrijf u dus tijdig in.

Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht op onze site http://vereniging.vrije-mens.org onder Activiteiten.

Met vriendelijke groet,

casper gudf rutten
De Germaanse
Vrije-Mens.org
Volkstribunaal.net

Pin It